Det enda som krävs för att få kostnadsfri Internetuppkoppling hos Flashback är att du prenumererar på undergroundtidningen Flashback. En prenumeration kostar i Sverige 150kr (stödprenumeration: 200kr) och inkluderar 3 utgåvar (dubbelnummer räknas som 1 utgåva).
Du kan betala via post- och bankgiro eller skicka pengarna dolt i ett kuvert.

Postgiro : 169 18 26-0
Bankgiro : 5080-5621
Postadress : Flashback, Box 26067, 100 41 Stockholm

När du är prenumerant ansöker du (via brev eller fax) om medlemskap i Flashback Community. Alla som prenumererar kan kostnadsfritt få tillgång till Flashback Community. Inga skumma extrakostnader tillkommer!

För att få ett konto behöver du skicka uppgifter om:

a. Namn & postadress (ej poste restante)
b. Fem (5) förslag på användarnamn (högst 8 bokstäver)
c. Underskrift (viktigt!)

Observera: Av juridiska orsaker kan vi inte lämna ut uppgifter om användarnamn & lösenord till dig via e-post, utan dessa skickas hem till dig via vanlig post. Om någon av de ovan nämnda uppgifterna saknas kommer din ansökan att nekas.

Ytterligare information finns i Flashback FAQ


Flashback Media Group AB, P.O. Box 26067, 100 41 Stockholm, Sweden. 1983-1999.
Email: flashback@flashback.se. Fax: +46-8-503 111 03
7651