Force majeure

Flashback utövar ingen kontroll över den information som passerar IP-tjänsten eller Flashbacks datornod och skall inte hållas ansvarig för eller skadeståndsskyldig för skada eller förlust i händelse av fördröjningar, avbrott, uteblivna leveranser av data, felaktiga leveranser av data eller omständigheter av likartat slag. Flashback skall inte hållas skadeståndsskyldig för de fall en användare av IP-nätet eller Flashback IP-nättjänst vare sig denne är behörig eller obehörig gör intrång i abonnentens eller annans datorresurs och skaffar tillgång till, förstör eller förvanskar data eller information.

Abonnemang

Abonnemanget innebär att abonnenten har möjlighet att genom uppringning av särskilt meddelat telefonnummer etablera anslutning till Flashback och därigenom få access till Internet. Abonnenten svarar själv för telefon, modem, dator och den programvara som krävs för att ringa upp Flashbacks modempool och kommunicera med IP-nät. Abonnenten svarar för sina egna telekostnader.

Hemsidor

Du får inte uppmana till brott eller göra andra olagliga saker på din hemsida. Ditt konto är personligt. Du har personligen ansvar för att bara du själv känner till ditt lösenord och vad ditt konto används till. Pornografiskt innehåll är förbjudet. Detta gäller såväl sexbanners som nakenbilder.
Undantag är sidor som inte är för välbesökta - Flashback har ett tak på 100 MB/dygn (drygt 3GB/månad). Ifall din hemsida överstiger detta får du oftast en varning innan sidan stoppas, undantag hemsidor som innehåller pornografi som stoppas omgående.
Har din hemsida stoppats och den innehållit pornografiski så kommer ditt FTP-konto EJ att öppnas igen.

Avstängning av abonnemanget

Flashback har rätt att med omedelbar verkan stänga ett abonnemang om kunden utnyttjar abonnemanget på ett otillbörligt sätt. Det är ej tillåtet att via abonnemanget trakassera individer, företag och organisationer. Spam (t.ex. massreklamutskick via e-mail eller på usenet) och mailbombning hör till dålig netikett och är givetvis ej heller tillåtet. Det är ej tillåtet med flera samtidiga inloggningar.

Kundens ansvar

Kunden ansvarar för innehållet i kundens korrespondens, kundens inlägg i nyhetsmöten, innehållet på kundens hemsidor eller andra aktiviteter som kunden utför på Internet eller i system kopplade på Internet.

IRC

Alla IRC servrar har regler och dessa måste följas. Många av reglerna är dåliga, men ifall de bryts så blir vi bara bannlysta, (vilket innebär ingen IRC alls). De flesta IRC servrar tillåter exempelvis inte s.k. bottar eller idlande IRC klienter. Om du skall använda IRC, så läs noga igenom reglerna hos respektive IRC-server först.


Flashback Media Group AB, P.O. Box 26067, 100 41 Stockholm, Sweden. 1983-1999.
Email: flashback@flashback.se. Fax: +46-8-503 111 03
7651