OBS: Detta script kräver att din sida slutar med "shtml" och inte "html".
Heter en sida exempelvis index.html så skall den nu döpas om till index.shtml.

Det du skall skriva in i ditt HTML-dokument: <!--#exec cgi="/cgi-bin/counter.perl"-->

Det du ser på skärmen:


Flashback Media Group AB, P.O. Box 26067, 100 41 Stockholm, Sweden. 1983-1999.
Email: flashback@flashback.se. Fax: +46-8-503 111 03
7651