Flashback Community har ett flertal slutna mailinglistor. Mailinglistor dit enbart Flashback Communitys medlemmer har tillträde. Här kan du utbyta information eller bara hålla dig à jour med vad som händer inom underground-världen. Dessa tar vid där FNA slutar, och allt är i princip fritt och gränslöst ocensurerat. Det finns dock några grundläggande regler för att allting skall fungera rent praktiskt:
- Personliga påhopp är förbjudet. Ingen åsikt är mer värd än någon annans på dessa listor. Har du svårt att acceptera att någon tycker annorlunda, så avstå hellre från diskussionen än att riskera s.k. "flame war".
- Tystnadsplikt. All information på samtliga mailinglistor är konfidentiell. Den som sprider något vidare (utan tillstånd) utesluts för all framtid från samtliga mailinglistor.
Nedan följer en kortfattad genomgång över de mailinglistor som f.n. finns hos Flashback Community.


WHORSE
'Whorse' är Flashback Communitys både äldsta och största mailinglista med f.n. över 400 medlemmar. Här diskuteras underground, subkulturer och företeelser i samhällets ytterkanter. Skumma filmer, punk, hackers, droger, politik, grafitti, seriemördare, ravepartyn, outlaw bikers osv. osv.


COMMUNITY
'Community' är en mailinglista om Flashback Community med bl.a. lägesrapporter och nyheter. Här blir du informerad om kommande projekt och om saker som händer på Flashback Community. Här kan du även ge förslag och idéer på hur Flashback Community kan bli bättre, samt diskutera saker som du eventuellt är missnöjd med.


ROOT XS
'Root XS' är en teknisk mailinglista inriktad på hackers-relaterade områden som hacking, phreaking, cracking, carding och virri. Vilka ISP har sämst säkerhet, hur knäcker man enklast programmet XXX, hur ringar man gratis osv.


WAREZ 4 PC
'Warez 4 PC' är en mailinglista inriktad på illegal spridning av kommersiell programvara för PC. En mailinglista med tips om nya ftp-siter, program, CD-skivor och senaste nytt från warez-scenen.


WAREZ 4 MAC
'Warez 4 Mac' är en mailinglista inriktad på illegal spridning av kommersiell programvara för Mac OS. En mailinglista med tips om nya ftp-siter, program, CD-skivor och senaste nytt från warez-scenen.


Vill du medverka i någon av Flashback Communitys mailinglistor skickar du e-post till flashback@flashback.se där du anger listans namn i 'subject'. Observera att det är viktigt att du mailar från en flashback.net-adress, då övriga domäner nekas medlemskap. Endast medlemmar i Flashback Community blir godkända.


Flashback Media Group AB, P.O. Box 26067, 100 41 Stockholm, Sweden. 1983-1999.
Email: flashback@flashback.se. Fax: +46-8-503 111 03
7651