NEWS

FÖRSÄLJNING AV T-SHIRTS

MED ENGLAROCK LOGO

KOMMER ATT BLI EN RARITET

NÄR VI KOMMER MED I GUINESS REKORDBOK

1 ST 40KR(I VÅR LOKAL)

1 ST MED PORTO 70KR

5 ST 100KR(I VÅR LOKAL)

5 ST MED PORTO 150KR

 

BETALAS VIA POSTGIRO

432 61 90-8

SKRIV NAMN OCH ADRESS

Senaste nytt.

Slowfarters hyres kontrakt uppsagt fr o m 1997-10-01

Detta på grund av oacceptabelt beteende.

 

GO BACK