STYRELSEN 1997

ORDFÖRANDE:Carl Henrik Ahlström.

SEKRETERARE:Emil Toft.

KASSÖR:Mattias Dahl.

LEDAMÖTER:Magnus Sjösten, Joakim Jonsson, Björn Nilsson och Jessica Paulsson.

SUPPLEANTER:Maria Jeppsson, Martin Sjösten och Emil Nilsson.

REVISOR:Andreas Nordström

REVISOR SUPPLEANT:Magnus Ekstrand.

 

Go back