Olika termer och
andra saker som
har anknytning till
kvalitet:

Introduktion till
kvalitet

 

Ord och
Förkortningar:

DFA/ DFM

QFD

FMEA

TPU/ TPM

7QC

7QM

USK

EQA

PDCA

MBNQA

5S

Kaizen

TQC

TQM

Böcker:

The Machine that
changed the world

Kvalitet -från behov till
användning

 

Andra Platser som
har anknytning till
kvalitet:

Chalmers Tekniska Högskola

Utmärkelsen Svensk Kvalitet

European Quality Award