Fader alkohol

Fader alkohol som är i dunken
helgad vare din gök
tillkomme ditt rus
ske din vilja såsom i hjärnan
så och i benen
vår dagliga grogg giv oss i dag och
förlåt oss våra nyktra stunder
trots att vi inte förlåta dem
som sålt oss mäsk
låt oss inte ha långa bakfyllor
och fräls oss ifrån delerium
ty fyllan är din och göken och groggen i evighet

SKÅL !!

Husky©98