"Jag ogillar vad ni säger, men jag är intill döden beredd att försvara er rätt att säga det."

- Voltaire