Trots socialdemokratiskt förtryck: nsfront.com åter uppe! Klicka här!

NSF har allt sedan starten jobbat för att sprida budskapet till bredare kretsar. Genom flygblad, demonstrationer, klistermärken, affischer, konserter och politiska möten har vi sakta men säkert gjort NSF väl känt hos de breda massorna samt skolat många nationellt sinnade.

Den politiska skolan verkar för att skola våra mest aktiva medlemmar. Kunskap är makt och om vi skall göra anspråk på att ta över landet så krävs det att våra medlemmar är kapabla att styra riket. På den politiska skolan hålls föredrag om dagens system samt om vår vision. Föredragshållarna är väl insatta i sina ämnen och vår tanke är att så småningom även bjuda in gästföreläsare.
Vi tar även upp debatteknik, hur man handskas med journalister och annan retorik. Alla medlemmar är välkomna att deltaga på dessa möten.

Demonstrationer anordnas med jämna mellanrum dels för att visa folket att vi vägrar acceptera rådande förbud mot oss och dels för att hålla gemenskapen uppe. Vårt motto är Disciplin vilket märks på våra manifestationer och demonstrationer.
Vi har många gånger sökt tillstånd men fått avslag med motiveringen att våra demonstrationer drar till sig en massa marxister som vandaliserar och förstör. Vi får alltså inte demonstrera eftersom våra politiska fiender inte följer lagen!
Därför arrangerar vi numera mestadels oanmälda marscher. Det är nämligen inte olagligt (än så länge) att gå i samlad grupp genom en stad utan att söka tillstånd. Alla våra demonstrationer har varit mycket lyckade. Trollhättan, Stockholm, Nora, Karlshamn, Växjö, Nybro, Karlskrona, Ludvika och Trelleborg är några av de städer vi stolt marscherat genom till lokalbefolkningarnas stora glädje. Snart dyker vi även upp i Din stad!

Politiska middagar arrangeras mellan 2-3 gånger om året. De bestående middagarna är den 20:e april vilket är Adolf Hitlers födelsedag liksom början på vårt medlemsår samt den 8:e december då vilket är Birger Furugårds dödsdag. På middagarna bjuds det på mat, politiska tal och en ojämförbar gemenskap. Kontakter knyts med människor från andra delar av riket och man har möjlighet att inhandla politiskt material. Dessa middagar är mycket omtalade i nationella led då de alltid är mycket lyckade. Tyvärr har även det förtryckande samhällsskiktet insett det och den senaste Hitler-middagen tvingades inställas. Där ser vi vikten av att ha en egen gård.

Utomhusaktiviteter ordnas främst under sommaren men även under vinterhalvåret. Paddling, skogsvandringar, exercis och tältäger tillhör några av de populäraste arrangemangen som ordnas av NSF. Vi anser att vår underbara och unika natur måste upplevas så mycket som möjligt, framför allt då den är ständigt hotad av giriga mörkerkrafter. Därför ordnar vi såväl lättsamma tältläger med trubadurer och konserter som hårt disciplinerade skogsmarscher med övernattning i egenbyggda vindskydd. Fysiska aktiviteter ordnas i baslägret och varvas av politisk diskussion.

Konserter anordnas också några gånger om året. Även om det alltid finns någon av partiets talare på plats och vi saluför mängder av ideologisk litteratur så måste dessa evenemang ses som ren underhållning för våra medlemmar. Vi anser att våra medlemmar inte bara skall behöva läsa ideologi utan även träffas under mer lättsamma förhållanden. På konserterna kan man dricka en öl eller två och umgås med kamrater från hela riket. Vi försöker att alltid ha eliten ur den stora flora av svenska nationella band. Några exempel på band som spelat på NSF-konserter är Storm, Pluton Svea, Odium, Nibelungen, Totenkopf och Hets mot folkgrupp. Bland utländska band märks finska Mistreat och Konkvista 88 från Polen.


Detta var en kort genomgång av våra aktiviteter. För att läsa om partiets styrelse klicka här.
För att läsa om vår Gårdsfond klicka här.
För adresser till avdelningar och kontaktpersoner klicka här.
För information om medlemskap klicka här.

Allt innehåll på denna sida skyddas av copyrightlagen. Foton publiceras endast i historiedockumentariskt syfte.
Juridiskt ansvarig för sidan är Björn Björkqvist.
Det är inte godkännt att använda material från sidan utan tillåtelse från Nationalsocialistisk front