SOMA#8

56 sidor av extrem information.

Intervjuer med
Bad Kharma
People Like Us
Stuart Swezey från AMOK books
Jack Sargeant, författare till Deathtripping - cinema of transgression, Suture - the arts journal, Cinema contra Cinema...
RN Taylor från Changes om Process Church och Charles Manson

Artiklar om
Ballongfetisher
Igantius av Loyola
Trevor Brown som illustrera alla Whitehouse utgåvorna sedan "Twice is not enough".
Jörg Buttergeit

Tonvis med recensioner och en hel del annat.

Pris 49 kr