Behörighet saknas

Ert olaga intrång på denna hemsida har registrerats hos Säkerhetspolisens övervakningsenhet och enligt Svea Rikes Lag § 8 Mom. 4 Kap. 11 Datalagen, kommer en utvärdering att avgöra om Ni skall avstängas från Internet och åtalas. Ett brott av denna allvarliga art kan resultera i fängelse i högst 4 år.

                                                     

SUNDBYBERG 2000-08-29

mailto:statist@flashback.net