Dead or Alive #1 (februari 1983)
Dead or Alive nummer 1 gavs ut den 22 februari 1983, efter ett flertal namnbyten (tidigare namnförslag var TABU, AVFALL och ANFALL). Arbetet med tidningen började redan hösten 1981, men utgivningen försenades på grund av problem med att hitta ett lämpligt tryckeri. Från början skulle den tryckas på en stencilapparat hos bokcaféet Röda Tuppen i Norrköping. Då stencilapparaten senare var trasig, blev den slutliga produktionen gjord på en Rank Xerox-apparat. Föreningstryck i Norrköping tryckte upplagan, 150 exemplar, för 80 kronor (!).

Debutnumret innehåller bland annat intervjuer med Anti-Cimex, Sabotage, Bizex-B, Jonas Almqvist (programledare för radioprogrammet 'Ny Våg' samt sångare i Lädernunnan), TST, Terror Pop och A.S.L (Anti Society League).

SLUTSÅLD!

/ 990613