Dead or Alive #3 (december 1984)
Dead or Alive nummer 3 planerades till innehåll och storlek att bli den största av dem alla, men blev tvärtom den minsta. Avsaknaden av ett tryckeri resulterade i att nummer tre slutligen trycktes på Arkitektkopia för en - med fanzine-mått mätt - ren fantasisumma. Betydligt mer pengar än de 5 kronor som den senare såldes för.

Dead or Alive nummer 3 var ett specialnummer om punkbandet Crude SS från Fagersta, och innehåller bland annat en lång intervju med dem gjord av Peter 'Babs' Ahlqvist. Hela upplagan, 100 exemplar, numrerades.

SLUTSÅLD!

/ 990613