------------------------------------------------------------
   FLASHBACK NEWS AGENCY # 125         25 november 1999
   86 207 prenumeranter [+ 1 855]        ISSN 1402-4543
   ------------------------------------------------------------

   SKANDINAVIENS STÖRSTA NYHETSBREV     årgång 5 nummer 11

   0.01 Ledare

   P O L I T I K  &  S A M H Ä L L E
   _______________________________
   1.01 Smådjävlar i mängder
   1.02 Kejserligt misstag
   1.03 Århundradets rättegång om elektriska stolen
   1.04 Analsex
   1.05 Nazisttidningen "Frihet" uppmanar till mord
   1.06 Polisen är fascister?
   1.07 Rasist friades för uttalanden i buss
   1.08 Civilt motstånd
   1.09 Syndikalisterna uppmanar att inte förbjuda nazismen
   1.10 Amnesty anklagar FN för svek
   1.11 Amazon.com nekar tyska kunder att köpa "Mein kampf"
   1.12 Hivsmittade inte välkomna i Nya Zeeland
   1.13 Svenska bussbolag inför gräns på invandrare
   1.14 Cannabispostrar till salu
   1.15 Ku Klux Klan - nu även i Sverige
   1.16 CIA-pennan
   1.17 Det öppna samhällets verkliga fiender

   M E D I E R
   _______________________________
   2.01 Anders Gerdin ljuger och är livrädd?
   2.02 Läkemedelsverket anmäler Ipren-reklam
   2.03 Kvällstidningar fortsätter att backa
   2.04 Slitz chefredaktör erkänner i ett bekännelsebrev att
      han är en kvinnomisshandlare?
   2.05 Fusk i Opinionsfabriken
   2.06 Grattis Åke!
   2.07 TV3 rasar mot danska Robinson-avslöjanden

   I T
   _______________________________
   3.01 Folktribunen friad
   3.02 Över 600 gigabyte mp3-filer
   3.03 Blinda crackers bröt sig in hos israeliska försvaret
   3.04 Alla får publicera listor över prickade läkare
   3.05 Deltagare i piratchat stämda
   3.06 Vill du bli IT-kändis?
   3.07 Associated Press fick påhälsning av crackers
   3.08 Landstingsanställdas surfande spärras
   3.09 Telia stoppar olagliga surfare
   3.10 IT-branschen är fortfarande för feg
   3.11 Kommunalpolitiker försöker stänga svensk 
      Internetleverantör
   3.12 Zyklon dömd till fängelse
   3.13 Avrättning på Internet upprör

   K U L T U R  &  N Ö J E
   _______________________________
   4.01 MNW köper House of Kicks för 48 miljoner
   4.02 Guns n' Roses släpper ny skiva
   4.03 Stockholms filmfestival 1999
       . Beefcake
       . Born to Lose: the last rock'n roll movie
       . De Zone
       . Oi! Warning
       . The Other Hollywood
       . Rated X, a Journey through Porn
       . Romance
       . Sex, the Annabel Chong Story
   4.04 Svensk gangbang-klubb startad
   4.05 Konstnärlig vandalism mot Moderna Museet
   4.06 Fistfucking

   F L A S H B A C K
   _______________________________
   5.01 Flashback telecom erbjuder fast telefoni
   5.02 Politiker försöker stoppa laglig webbsida hos
      Flashback
   5.03 Flashback.se censurerad i Singapore
   5.04 Årets julklapp: en Flashback Zippo-tändare
   5.05 Årets julklapp 2: en prenumeration på Flashback
   5.06 Platsannons för IT-branchen - ny avdelning i
      Flashback

   F A S T A  A V D E L N I N G A R
   _______________________________
   6.01 Feedback
       . Varför vågar ingen debattera nazismen?
       . Café Stockholm
       . Svar: Arresteringar av homosexuella i Uganda
   6.02 P.S. Kolla in
   6.03 Smått & gott
   6.04 Reklam och underrättelser

   R E P O R T A G E
   _______________________________
   7.01 Nazismen - ur en annan synvinkel
   7.02 Mordet på Olof Palme, del 5:
      Sektspåret: De fanatiska brödraskapen
   7.03 "Politiska" dåd banar väg för organisationsförbud
   7.04 De osynliga makthavarna

   m å n a d e n s  a n n o n s ö r e r
   _______________________________

    http://www.domaintrade.com
    http://www.ees.se/
    http://www.secrets2success.com/
    http://www.velvetvideo.com
    http://www.webuy.se/

   ANNONSERA I FLASHBACK

   För information om hur du annonserar i FNA, kontakta våra
   säljare: mailto:annons@flashback.se eller 08-20 35 05.

   En procent (1 %) av Sveriges befolkning prenumererar på FNA.

--------------------------------------------------- annons ------
PLATSANNONSER FÖR IT-BRANCHEN - NY AVDELNING I FLASHBACK
Söker ditt företag IT-personal? FNA har över 86 000 prenumeranter
Alla FNA:s prenumeranter har Internet !!!
För information: mailto:annons@flashback.se eller 08-20 35 05
-----------------------------------------------------------------
_________________________________________________________________

0.01 LEDARE

   VARFÖR GER FLASHBACK NAZISTER OCH ANDRA OLIKTÄNKANDE RÄTT
   ATT YTTRA SIG?

   "Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna
   rätt innefattar frihet för envar att utan ingripande hysa
   åsikter och frihet att söka mottaga och sprida upplysningar
   och genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till
   gränser."
   - FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna, artikel 19.

   Sverige har undertecknat och bundit sig att följa denna
   artikel i FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna.
   Åsiktsfrihet och yttrandefrihet är för Flashback en själv-
   klarhet, men för många andra är det endast något man
   försvarar när man själv är drabbad. Det är acceptabelt
   att kritisera den politiska situationen i Kina, men inte
   försvarbart att förmedla objektiv granskning av nazismen,
   narkotika, prostitution, pedofili, självmord och en stor
   mängd övriga områden. Har du en avvikande åsikt om ett
   tabubelagt område skall du utestängas ur vårt samhälle.
   Medier undviker återkommande objektiv granskning, och
   utesluter åsikter och grupper som betraktas som för
   obehagliga.

   "... samtidigt ville vi inte ge nazisterna någon reklam. Vi
   har undvikit att frossa i subjektiva bilder. Vi har inte
   bett några nazister förklara sig och försvara sig. Vi har
   bara lagt dem under lupp och studerat dem, ungefär som man
   studerar en slämmig insekt i laboratorium."
   - Bo Holmström, Reportrarna den 16 november 1999.

   Vilken trovärdighet förmedlar man med detta? När man gör
   en granskning av nazismen och inte låter nazisterna själva
   komma till tals. Hur mycket granskning är det då? När den
   enda information som sprids i ämnet är förmedlad via deras
   motståndare. Är det då journalistik eller ren propaganda?

   Tolkningsfråga. Enligt Noam Chomsky är propagandan för
   demokratin vad våldet är för totalitära stater. Vi förmedlas
   en ensidig bild, och förväntas sedan svälja den med hull och
   hår utan att ifrågasätta.

   Mediers struktur omöjliggör en kritisk debatt. Konsekvent
   neutral journalistik innebär att man publicerar sanningen,
   oavsett dess konsekvenser. Men sanningen är ibland
   obehaglig, och rent ekonomiskt allt annat än lönsam.

   Folk med en annan uppfattning som vill in i systemet
   utestängs på vägen. Man arbetar för att eliminera avvikande
   röster och andra störande syner, för de stör själva systemet
   i stort.

   Demokratin blir ett spel för eliten, inget för de okunniga
   massorna som skall marginaliseras, distraheras och
   kontrolleras för sitt eget bästa. Och mediers främsta syfte
   verkar allt oftare vara att stödja regeringens och den
   privata sektorns intressen.

   Det är många som nu propagerar för någon form av moralisk
   reglering av innehållet på Internet. Många svenska
   Internetleverantörer väljer därför en form av självcensur av
   ekonomiska skäl. När politiker och journalister försöker att
   stoppa Nationalsocialistisk Fronts webbsida så är det inte
   på grund av att den är olaglig, utan på grund av att den är
   omoralisk. Nazismen är hemsk, och då spelar det ingen roll
   ifall den är laglig eller ej. Men att vara nazist är i sig
   inget olagligt, och faktum är att nazistiska webbsidor till
   och med fyller en stor funktion.

   "Det är viktigt för samhällsforskningen att granska
   nazismens idéer, tankestruktur, världsbild och psykologiska
   drivkrafter. Man kan inte göra det utan att ta del av det
   nazistiska budskapet."
   - "Etik på Internet", KK-stiftelsen.

   "Därför är nazisterna en tillgång på Internet. Utan dessa
   skulle man inte få någon möjlighet att kritiskt granska
   deras propaganda. De nazistiska hemsidorna är ett utmärkt
   exempel på hur utomstående kan få insyn i en tidigare stängd
   värld, så att man kan möta dem i verkligheten och bilda sin
   egen uppfattning om organisationerna och deras åsikter. Det
   räcker inte att bara ta avstånd. Varje generation måste få
   tillfälle att kräva djupare bevis och förklaringar."
   - "Etik på Internet", KK-stiftelsen.

   Flashback har flera tusen olika webbsidor på sitt
   webbhotell. PKK, Anti Fascistisk Aktion, Jewish Defence
   League och Frihetsfronten är några av dem. En annan av dem
   är Nationalsocialistisk Front. Gemensamt är att de alla
   följer Sveriges lagar. Ifall någon lägger upp en uppenbart
   olaglig sida så stoppas den. Flera webbsidor hos Flashback
   har genom åren blivit åtalade, men ingen har blivit fälld.
   Att en webbsida blir åtalad betyder inte att den är
   olaglig. Det blir den först efter en fällande dom i
   tingsrätten (och som senare också kan frias i hovrätten
   eller Högsta domstolen).

   Men att försvara nynazisters obligatoriska rättigheter, och
   ge dem rätt till yttrandefrihet är ingen enkel sak. Därför
   har en förundersökning inletts av Stockholmspolisen för att
   se ifall webbsidan gör sig skyldig till brottet "hets mot
   folkgrupp". Det intressanta i förundersökningen är att
   man inte riktat den mot Nationalsocialistisk Front och den
   som lagt upp webbsidan, utan mot Flashback som är deras
   Internetleverantör.

   Nationalsocialistisk Fronts webbsida ligger fortfarande kvar
   på Flashback: http://www.flashback.net/~nsf/. Några planer
   på att stänga den finns inte heller.

   "Jag håller inte med dig om det du säger, men jag skulle med
   mitt liv försvara din rätt att säga det."
   - Voltaire

   Jag önskar framför allt att fler journalister insåg värdet
   av att värna om yttrandefriheten. Ett öppet och mer tolerant
   samhälle vinner vi alla på. Fler borde lära sig skilja på
   försvaret av rätten att uttrycka åsikter och själva
   åsikterna.

   Goebbels var för yttrandefrihet för åsikter han själv
   gillade, Stalin också. Men är man för yttrandefriheten
   gäller det även åsikter man föraktar. Annars är man inte
   för den. Antingen är man det, eller så är man det inte.
   Skillnaden har man förstått utanför fascistiska kretsar
   sen 1700-talet.

   Jan Axelsson
   Stockholm, november 1999

_________________________________________________________________

   p o l i t i k  &  s a m h ä l l e
_________________________________________________________________

1.01 SMÅDJÄVLAR I MÄNGDER

   Under 1600-talets häxprocesser var människor väldigt
   fixerade vid djävulen och hans följe. Att troll, vättar och
   tomtar strök omkring ute i den mörka skogen var alla,
   oavsett vilket samhällsskikt man hörde till, övertygade om.

   Det underligaste bidraget till människornas vidskepelse stod
   dock en tysk professor för. Han påstod sig nämligen ha
   räknat ut hur många smådjävlar det fanns. Hans beräkningar
   avslöjade att det fanns inte mindre än 3 triljoner 665
   biljoner 366 miljoner sådana.

   Källa: "Storhet och fall" av Herman Lindqvist

   [magazine magnus]

=================================================================

1.02 KEJSERLIGT MISSTAG

   År 1890 besökte Abessiniens kejsare New York för att titta
   på stadens första elektriska stol, vilken nyligen hade
   installerats i fängelset. Han blev imponerad av det han såg
   och beställde omedelbart tre stycken.

   Väl hemkommen med de elektriska stolarna insåg han att han
   hade gjort ett stort misstag. Landet saknade nämligen
   elektricitet. En av stolarna fick då i stället tjäna som
   kejserlig tron. Man får förmoda att han aldrig kopplade på
   strömmen, när landet väl elektrifierats.

   Källa: "Det hade du heller ingen aning om" av Hans Bengtsson

   [magazine magnus]

=================================================================

1.03 ÅRHUNDRADETS RÄTTEGÅNG OM ELEKTRISKA STOLEN

   USA:s högsta domstol har beslutat att pröva om avrättningar
   i elektriska stolen strider mot den amerikanska
   konstitutionen. Något liknande har inte hänt sedan 1890.
   Detta beslut kom mindre än en månad efter att juryn i
   Floridas högsta domstol med siffrorna 4-3 konstaterat att
   denna avrättningsmetod inte är oförenlig med Floridas
   konstitution.

   Den 26 oktober, samma dag som det senaste beslutet kom,
   skulle Anthony Bryan ha avrättats. Nu kommer ingen
   avrättning att genomföras i Florida och antagligen inte
   heller i de tre övriga delstater som använder elektriska
   stolen, innan domstolens prövning är klar.

   Floridas guvernör Jeb Bush var besviken över beslutet att
   pröva ärendet i den federala domstolen och republikanerna
   i representanthuset i Florida säger sig vara beredda att
   undersöka möjligheten att använda dödlig injektion i
   stället för elektriska stolen för att kunna genomföra
   planerade avrättningar. Hittills i år har 82 personer
   avrättats i USA.

   [amnesty]

=================================================================

1.04 ANALSEX

   I dagens Dagens Nyheter (991104) påstår Barbro Posse,
   informatör vid Akademiska sjukhusets Riskkvinnocentrum i
   Uppsala, att analsex inte har med sexualitet att göra och
   att ändtarmens ringmuskel slits sönder vid anala samlag.

   - Detta är värsta sortens moralism, säger Anders Selin,
   vice förbundsordförande i RFSL, att DN okommenterat låter en
   "experts" tvärsäkra utlåtande om analsex stå oemotsagt. Att
   påstå att analsex inte har med sexualitet att göra är ett
   generalangrepp mot alla homosexuella män och deras
   sexualitet. Analsex är vanligare bland bögar än det är bland
   heterosexuella och generella omdömen om analsex måste alltså
   ta hänsyn också till bögars erfarenheter, fortsätter Anders
   Selin.

   I RFSU:s undersökning om unga kvinnors sexvanor som
   presenterades i början av november framkommer det att 47
   procent av de unga kvinnorna har erfarenhet av anala samlag
   och att utav dessa uppgav 25 procent att de fick mersmak.

   - Påstår Barbo Posse att dessa kvinnors sexualitet inte är
   berättigad? Eller påstår hon att det finns en "fin" och en
   "ful" sexualitet?, avslutar Anders Selin.

   I RFSL:s säkrare sex-budskap har sedan många år ständigt
   upprepats: "Använd kondom och rikligt med vattenbaserat
   glidmedel vid anala samlag." Med detta vill RFSL få sagt
   dels att det är ett bra sätt att skydda sig mot sexuellt
   överförbara sjukdomar, dels för att förhindra skador i
   ändtarmen.

   [rfsl]

=================================================================

1.05 NAZISTTIDNINGEN "FRIHET" UPPMANAR TILL MORD

   Den nazistiska tidningen "Frihet" som leds inifrån svenska
   fängelser (främst Kumla) uppmanar till att man skall skjuta
   sina offer i huvudet. Precis så som skedde i polismorden i
   Malexander.

   "... gå hellre fram och sätt ett par avslutande kulor i
   huvudet för att vara på den säkra sidan." Så skriver
   tidningen Frihet. Tidningen används nu som bevis i
   rättegången mot Tony Olsson, Andreas Axelsson och Jackie
   Arklöv. Två av de åtalade, Tony Olsson och Andreas
   Axelsson, har haft kontakt med männen bakom tidningen
   eller läst den före morden.

   Frihet görs av fångar inne i fängelset och distribueras via
   Ariska Brödraskapet och Info-14. Tidningen är mångfaldigad
   på kopieringsmaskin med enkel layout, och går att beställa
   för 20 kronor plus porto.

   Ytterligare information:

   Ariska Brödraskapet/Pitbull Brigade, Box 3101, 202 22 Malmö
   Info-14, Box 365, 114 79 Stockholm

=================================================================

1.06 POLISEN ÄR FASCISTER?

   Fascister! - ett inte helt ovanligt skällsord för poliser.
   Det kan tyckas vara en orättvis överdrift men är faktiskt
   fullständigt korrekt.

   Ordet fascism kommer av fascis. Dess pluralform, fasces,
   betyder spöknippe, sammanhållet av läderremmar. Fasces var
   ett tecken på värdighet för diktatorer, konsuler och
   pretorer i antikens Rom, deras tjänare bar symbolen framför
   dem. Folket skulle förstå vem som hade makten, makten att
   bestraffa dem.

   Spöknippena stod för prygelstraff. I stridssituationer
   stacks det yxor i spöknippena för att visa att de höga
   ämbetsmännen kunde döma människor till dödsstraff genom
   halshuggning.

   Vad har nu detta med poliser att göra? Jo, fasces ramar
   in den svenska polismaktens vapensköld. Så visst är
   poliser, åtminstone rent heraldiskt och språkligt,
   fascister.

   [situation sthlm]

--------------------------------------------------- annons ------
Vinn IBM WorkPad C3 på http://www.ees.se/eCommerce
-Få tillbaka upp till 2000 SEK med IBM Cash Back-
-----------------------------------------------------------------

1.07 RASIST FRIADES FÖR UTTALANDE PÅ BUSS

   En ung rasist som på en stadsbuss uttalat sig föraktfullt
   om mörkhyade friades nyligen av Högsta domstolen (HD).
   Eftersom bara tre utomstående hörde mannens uttalande kan
   han inte fällas för hets mot folkgrupp, ansåg HD.

   Det är enligt domstolen klarlagt att mannen, som vid
   bussfärden i Helsingborg för drygt två år sedan var 15 år
   gammal, verkligen uttalade sig nedsättande om mörkhyade.
   Det uppfattades av tre personer, varav två med invandrar-
   bakgrund, som satt några rader snett framför 15-åringen
   och en kamrat till honom.

   Men att bara säga någonting nedsättande om en folkgrupp
   räcker inte för att fällas för hets mot folkgrupp.
   Uttalandet måste också anses vara spritt, vilket i princip
   innebär att det når ut till fler än ett fåtal personer.

=================================================================

1.08 CIVILT MOTSTÅND

   Civilt motstånd är ursprungligen det motstånd som
   civilbefolkningen kan göra för att göra det besvärligt för
   en ockupationsmakt att uppnå sina mål. I Tjeckoslovakien
   1968 tog till exempel befolkningen ner vägskyltar eller vred
   dem åt fel håll. De sovjetiska ockupationstrupperna körde
   vilse och de fick svårare att genomföra sin ockupation. Men
   det var fråga om marginella nålstick, när den militära
   övermakten var så total att militärt motstånd var lönlöst.
   Liknande åtgärder vidtogs mot den nationalsocialistiska
   ockupationen i olika länder. När tyskarna föreskrev att
   judar i Danmark skulle bära en gul stjärna på kläderna tog
   kungen själv på sig en stjärna och snart hade massor med
   icke-judiska danskar också en gul stjärna, varmed just
   denna åtgärd från ockupanternas sida blev misslyckad. Men
   precis som i Tjeckoslovakien var det ju inte på något sätt
   något som fick betydelse för att bli av med ockupanterna.
   I Tjeckoslovakien var det först efter decennier som
   ockupationsregimen föll. I Danmark var det amerikanska
   militära insatser som befriade landet.

   Men civilmotståndet kan naturligtvis ha en moralhöjande
   effekt för den drabbade befolkningen och en moralsänkande
   effekt för ockupanternas soldater. I Tjeckoslovakien trodde
   ockupationssoldaterna att de hade befolkningens stöd,
   eftersom de inbillats att den politiska kursändringen i
   Tjeckoslovakien innan ockupationen var genomförd av en
   liten klick utan folkets stöd. De blev snart varse att
   förändringarna hade en djup folklig förankring.

   Civilmotstånd har ibland framställts som ett gångbart
   alternativ till militärt motstånd. Men det har aldrig
   fungerat som sådant i praktiken. Endast handfasta militära
   åtgärder har skapat framgång, men civilmotståndet har
   kunnat komplettera det militära motståndet.

   Ibland används så kallat civilt motstånd även under fredliga
   och demokratiska förhållanden. Men det är ett missbruk av
   ordet. Det är då fråga om personer som vill ta lagen i egna
   händer, när majoritetens beslut går dem emot. Det kan vara
   fråga om protester mot i demokratisk ordning fattade beslut
   om till exempel byggande av vägar, kraftverk eller liknande.
   Det kan också vara rena sabotageåtgärder mot privat egendom
   (till exempel veganers attacker mot korvkiosker),
   förföljelse av etniska minoriteter (nationalsocialisters
   attacker mot invandrare eller judar) eller sabotage riktat
   mot militära installationer. Det är naturligtvis i de
   fallen inte fråga om något civilt motstånd i egentlig
   mening, utan om brottslingar som vägrar att acceptera det
   demokratiska samhällssystemets spelregler. Då har samhället
   all rätt att reagera med stränga straff mot brottslingarna,
   samtidigt som det är viktigt att de som med demokratiska
   medel vill arbeta för de mål som i civilmotståndets form är
   ren och skär brottslighet, skall ha alla möjligheter att
   agera för sin sak.

   [veckans contra]

=================================================================

1.09 SYNDIKALISTERNA UPPMANAR ATT INTE FÖRBJUDA NAZISMEN

   Syndikalistiska Ungdomsförbundet (SUF) i Stockholm uppmanar
   i en skrivelse att man ej bör förbjuda nazismen:

   -:-

   Under 1999 har det dragit en våg av nazistisk terror över
   Sverige. I den efterföljande debatten har några återkommande
   krav rests från både vänster och höger. Många kräver dels
   ett förbud mot nazistiska organisationer, dels att
   polisen skall få större resurser och få större befogenhet
   att genomföra husrannsakningar och telefonavlyssning.

   Detta är helt fel utgångspunkt. Att ropa på polisens hjälp
   i kampen mot fascismen leder ingenstans. Vad som behövs är
   ett brett, folkligt och militant antifascistiskt motstånd,
   inte statliga insatser.

   Det är naivt att tro att ett förbud mot vissa
   organisationer (eller mot aktivt deltagande i dessa) bara
   kommer att användas mot högerextremister. Om en sådan lag
   väl stiftas kommer det antagligen inte dröja länge innan
   den används mot vänstern. Organisationer som till exempel
   gömmer flyktingar kan, precis som nazistgrupper, stämplas
   som "kriminella sammanslutningar".

   Vi tar därför avstånd från ökade befogenheter åt polisen,
   och från kriminalisering av deltagande i vissa
   organisationer.

   Ytterligare information:
   Syndikalistiska Ungdomsförbundet (SUF) i Stockholm,
   c/o Stockholms LS, Bergsundsg. 10 nb, 117 37 Stockholm
   E-post: suf_sthlm@hushmail.com

=================================================================

1.10 AMNESTY ANKLAGAR FN FÖR SVEK

   För varje dag som går förstörs och förloras avgörande bevis
   på att krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten
   begåtts i Östtimor. Medan FN dröjer med internationella
   undersökningar publicerade Amnesty i slutet av oktober en
   ny rapport - "East Timor: Demand for Justice".

   Det hade då gått sex veckor sedan FN:s säkerhetsråd krävde
   att de ansvariga skall ställas inför rätta, men
   kommissionen som tillsattes för att utreda brotten har ännu
   inte anlänt till Östtimor. Enligt trovärdiga vittnesmål
   attackeras och terroriseras östtimorianer fortfarande i
   flyktingläger i västra Timor.

   I rapporten riktas stark kritik mot att FN låter tiden
   rinna iväg vilket signalerar att brott mot mänskligheten
   kan begås utan rättslig påföljd.

   [amnesty]

=================================================================

1.11 AMAZON.COM NEKAR TYSKA KUNDER ATT KÖPA "MEIN KAMPF"

   Den stora amerikanska Internetbokhandeln Amazon.com skall inte
   längre sälja Adolf Hitlers Mein Kampf över nätet till tyska
   kunder. Det uppger Simon Wiesenthal-centret i Los Angeles.
   Bokhandeln kommer dessutom att ompröva marknadsföringen av
   nynazistisk litteratur över huvud taget.

   Boken är i likhet med annan nazistisk litteratur förbjuden
   i Tyskland. Beslutet kom efter påpekanden till Amazon.com
   från det tyska justitiedepartementet och Wiesenthal-centret,
   sedan man upptäckt att tyskar kringgår lagen genom att köpa
   boken via nätet.

   Amazon.com har inte bekräftat uppgiften. När man i förra
   veckan besökte bokhandelns amerikanska webbplats fanns inga
   uppgifter om saken. Tvärtom fanns i anslutning till en av
   Mein Kampf-upplagorna flera kommentarer från nöjda kunder.
   En tysk kund prisade Amazon.com för att man på detta sätt
   kunnat köpa den förbjudna boken, skriven av "vår tids
   störste hjälte".

   På bokhandelns tyska webbplats kan man däremot inte hitta
   boken alls.

=================================================================

1.12 HIVSMITTADE INTE VÄLKOMNA I NYA ZEELAND

   Den första juli nästa år införs en ny lag på Nya Zeeland.
   Den innebär att hivpositiva hindras tillträde till landet.

   - Ett obegripligt och respektlöst beslut, säger Christine
   Gilljam, RFSL:s förbundsordförande, i en kommentar till
   beslutet. Nya Zeeland tar ett stort steg bakåt. De
   framställer hivpositiva som människor som är mindre värda.
   Det är en människosyn som är ovärdig ett land som gör
   anspråk på att kallas civiliserat, avslutar Christine
   Gilljam.

   Beslutet har fattats utifrån ett förslag från Nya Zeelands
   immigrationsminister.

   [rfsl]

--------------------------------------------------- annons ------
"GRATIS" INFO HUR DU ENKELT FIXAR PENGAR "UTAN ATT JOBBA" !!!!
http://www.secrets2success.com/special44040/index.html
-----------------------------------------------------------------

1.13 SVENSKA BUSSBOLAG INFÖR GRÄNS PÅ INVANDRARE

   Flera svenska bussbolag har infört en gräns för hur många
   personer med utländskt namn som får följa med på resor till
   utlandet. På Göinge Buss, som bara tar emot fem invandrare
   på varje shoppingresa till Tyskland, säger Ingvar Svensson
   att orsaken är att invandrare oftare smugglar, och att
   tullen därmed granskar bussen betydligt hårdare om det är
   för många personer med utländska namn på passagerarlistan.

   [resetipset]

=================================================================

1.14 CANNABISPOSTRAR TILL SALU

   Företaget Posterdreams erbjuder ett flertal olika postrar
   med cannabismotiv. Priset är 69 kronor/styck.

   Webbadress: http://www.posterdreams.com/ovriga/misc.asp

=================================================================

1.15 KU KLUX KLAN - NU ÄVEN I SVERIGE

   National Knights of the Ku Klux Klan - Sverige (NKKKKS) är
   Sveriges enda Ku Klux Klan-organisation som är bildad med
   stöd från USA. Orsaken till att NKKKKS har bildats är enligt
   dem själva för att tjäna som en spjutspets för den militanta
   rasbevarande kampen i Sverige. Ku Klux Klan har existerat i
   över 100 år och är världens äldsta organisation för vad de
   kallar bevarandet av den vita ariska rasen - Guds utvalda
   folk.

   I ett pressmeddelande från den 17 november skriver man:

   "Vi vet att Sverige gradvis kommer att sjunka djupare ner
   i tyranniet genom nya förbudslagar mot den vita kvarlevan
   som strävar efter etablerandet av Bibeln som nationens
   lagbok. Vi vet att den judisk-sataniska klicken inom medier,
   rättsväsende, banksfären, näringslivet samt regering och
   riksdag inom kort kommer genomdriva sina talmudiska regler
   för införandet av den nya världsordningen, den totala
   slavstaten."

   "NKKKKS förbereder sig för att lyda! Då tiden kommer för
   födseln av det beväpnade partiet kommer de att marschera
   under Klanens ärorika standard. Vi kommer inte i tysthet
   acceptera hur Satans barn (Joh 8:44) genomför sitt program
   för förtryckandet av den vita ariska rasen."

   "NKKKKS kommer att lära ut det perfekta hatet till Guds
   folk så att de återigen intar sin rättmätiga plats i
   skapelsen. Psalmisten ställer frågan: 'Skulle jag inte
   hata dem som hatar dig Yahveh? Skulle jag inte känna leda
   vid den som står dig emot?' och han ger oss svaret: 'Jag
   hatar dem med mitt starkaste hat, ja, mina fiender har de
   blivit' (Psalm 139:21-22)."

   För ytterligare information:
   Webbadress: http://members.xoom.com/nkkkks/
   E-post: nkkkks@hotmail.com

=================================================================

1.16 CIA-PENNAN

   CIA-pennan ser ut som en penna, och går utmärkt att skriva
   med. Men vrider man på pennan kan man dra ut en sylvas kniv.
   Enligt försäljaren är pennan framtagen för CIA-agenter, och
   om man inte vet hur man drar fram kniven är det enligt
   reklamen näst intill omöjligt att upptäcka den.
   Eftersom både pennan och kniven är av stål innebär det
   också att den är svår att upptäcka vid en röntgen.

   Pennan säljs i Sverige av Old Eagle, och kostar 168 kronor.

   Ytterligare information:
   Old Eagle, Box 46, 260 34 Mörarp. Telefon: 042-750 59
   Webbadress: http://www.oldeagle.com/

=================================================================

1.17 DET ÖPPNA SAMHÄLLETS VERKLIGA FIENDER

   Sex av tio kommunfullmäktigeordförande vill skärpa
   lagstiftningen mot nazister. Hälften av dem som är för
   skärpt lagstiftning vill förbjuda nazistiska organisationer
   och hälften vill kriminalisera aktivt deltagande i sådana.
   Allt enligt tidningen Kommunaktuellt.

   De går därigenom på tvärs med opinionen i partierna på
   riksnivå. Bland de ledande partiföreträdarna finns inget
   stöd för ett sådant förbud - förutom hos justitieminister
   Laila Freivalds och kd-ledaren Alf Svensson. De bägge anser
   att en kriminalisering av aktivt deltagande i nazistiska
   organisationer vore rätt.

   Ibland skall man vara tacksam för att kommunpolitikerna
   inte har större inflytande över rikspolitiken än vad de har.
   De olika förslagen om förbud mot nazister är ingenting annat
   än symbolpolitik - och till råga på allt av sämsta slag.

   Det går inte att förbjuda åsikter; i stället måste man våga
   ta debatten med dem som för fram de åsikter som man anser är
   fel. Det må vara med nazister, kommunister eller någon 
   annan.
 
   Skall det öppna och toleranta samhället kunna leva är den
   enda vägen att låta argumenten för det prövas. Förbjuds
   åsikterna mot det öppna samhället är risken stor att
   argumenten för förvandlas till dogmer och läpparnas
   bekännelse utan något innehåll. Och om så sker är det 
   öppna samhället förlorat för gott.

   Att kommunfullmäktigeordförandena vill förbjuda nazismen är
   bara ett tecken på att de inte själva tror på den
   demokratiska tanken att pröva argument i en öppen debatt.
   Det är tydligt att med sådana vänner behöver det öppna
   samhället inga fiender.

   [friktion]

_________________________________________________________________

   m e d i e r
_________________________________________________________________

2.01 ANDERS GERDIN LJUGER OCH ÄR LIVRÄDD?

   I senaste numret av papperstidningen ETC avslöjar Dan
   Josefsson bland annat att Aftonbladet samarbetade med
   nynazister när de publicerade hotbilderna mot Alexandra
   Pascalidou och Claes Cassel.

   Aftonbladets chef Anders Gerdin vågar inte heller bemöta
   artikeln offentligt. När radions P1 Morgon ville låta
   Anders Gerdin och Dan Josefsson mötas i debatt vägrade
   Gerdin att komma, efter att först ha förhalat debatten i
   en vecka. Resultatet blev att Josefsson och Claes Cassel
   ensamma fick diskutera Aftonbladet-affären i direkt-
   sändning.

   Aftonbladets chefredaktör Anders Gerdin kände till att de
   nazistiska hotbilderna utanför Claes Cassels och Alexandra
   Pascalidous bostäder framkallades på tidningen och ljuger
   än i dag om detta.

   "Anledningen till att Christofer Fager fått sluta på
   Aftonbladet var inte att han ljugit - utan att han just
   slutat ljuga."

   Enligt Dan Josefsson måste Aftonbladets chefredaktör Anders
   Gerdin ha vetat om att hotbilderna beställdes och fram-
   kallades av Aftonbladet själva.

   Reportern "kan omöjligt ha lurat tidningens ledning" skriver
   Josefsson. "För det var ju ingen hemlighet att det var
   Aftonbladet som framkallat rullen och tillverkat den enda
   existerande papperskopian av bilden."

   Att ingen i redaktionsledningen ingrep måste bero på att de
   inte brydde sig om att tidningen ljög för sina läsare,
   skriver Josefsson. Vid en presentationen av det nya numret
   av ETC på restaurang Kvarnen i Stockholm sade Josefsson att
   han inte förstår hur Gerdin kan sitta kvar efter det som
   hänt.

   Senaste numret av ETC kan beställas från adressen:
   http://www.etc.se/direkt/kopnyaetc.html.

=================================================================

2.02 LÄKEMEDELSVERKET ANMÄLER IPREN-REKLAM

   Pharmacia & Upjohns reklamkampanj för Ipren, "den
   intelligenta värktabletten", får hård kritik av Läkemedels-
   verket.

   - Att påstå att en värktablett är intelligent är barockt.
   Läkemedel är allvarliga saker som man inte kan marknadsföra
   som om de vore blöjor eller tvättmedel, säger Björn Beerman
   på Läkemedelsverket till Resumé.

   Läkemedelsverket går nu vidare med Ipren-reklamen till
   Nämnden för bedömning av läkemedelsinformation. Den får
   avgöra om Pharmacia & Upjohn har överskridit gränserna.

--------------------------------------------------- annons ------
Postbox i Las Vegas, Tokyo och Bombay. Bankkonton i Hong Kong och
Schweiz. Kontor i Empire State Building, New York. Priser från
950 kronor/år. http://www.flashback.net/world/
-----------------------------------------------------------------

2.03 KVÄLLSTIDNINGAR FORTSÄTTER ATT BACKA

   Kvällstidningarna fortsätter att tappa läsare jämfört med
   föregående år: Aftonbladet rasar på söndagar och Expressen
   på vardagar.

   Så här ser siffrorna ut för september enligt
   Tidningsstatistik:

   Aftonbladet vardag   : 389 000 (-8 000)
   Aftonbladet söndag   : 489 000 (-48 000)
   Aftonbladet alla dagar : 403 000 (-13 000)
   Expressen/GT vardag   : 347 000 (-26 000)
   Expressen/GT söndag   : 484 000 (-15 000)
   Expressen/GT alla dagar : 365 000 (-24 000)

=================================================================

2.04 SLITZ CHEFREDAKTÖR ERKÄNNER I ETT BEKÄNNELSEBREV ATT HAN ÄR
   EN KVINNOMISSHANDLARE?

   Slitz chefredaktör Mats Drougge erkänner enligt ett
   Bekännelsebrev, som bland andra webbsidan Motkraft och
   tidningen Brand publicerat, att han är en kvinno-
   misshandlare.

   "Jag Mats Drougge har under hela mitt och Unnis äktenskap
   upprepade gånger slagit henne och sparkat henne så att
   blånader uppstått. I februari 1992 gav jag henne en örfil
   så att hennes trumhinna sprack. Morgonen den 1/5 -92 slog
   jag henne i ansiktet upprepade gånger så att Unni fick en
   fläskläpp och hennes vänstra öga fick en blåtira av mina
   slag. Unnis kind brast så att blodvite uppstod.
   Intygas härmed den 1/5 -92. Mats Drougge."

   Foto av brevet finns på webbadressen:
   http://motkraft.net/brand/press/991011drougge.html.

   Bekännelsebrevet är enligt Motkraft handstilskontrollerat av
   Linköpings kriminaltekniska laboratorium.

   Flashback har sökt Mats Drougge ett flertal gånger för en
   kommentar, men utan resultat.

=================================================================

2.05 FUSK I OPINIONSFABRIKEN

   Massmedier brukar kallas för den tredje statsmakten. Kanske
   borde man kalla opinionsinstituten för den fjärde? Men kan
   man verkligen lita på dem? Webbtidningen Kritik har
   undersökt vårt största opinionsföretag - Sifo - och funnit
   att det slarvas en hel del med sanningen.

   - Visst fyllde man i svaren själv ibland, erkänner en av de
   tidigare telefonintervjuarna på Sifo. Svarade folk raskt
   och snällt, ställde man alla frågor korrekt, men började
   någon krångla och babbla om någonting, fortsatte man bara
   och fylla i formuläret ett par frågor tills de var klara
   med babblandet, då fortsatte man frågorna där man var. Så
   det gick undan lite.

   - Folk är ju inte så smarta alltid. Många inser inte vad
   en femgradig skala innebär. Man fick svar som "nej det
   gillar jag inte, en femma", eller "ja, jättebra, en trea".
   Då kunde man ju ibland hjälpa dem lite på traven. Om man
   orkade. På det hela taget var det ju inget som man brydde
   sig om.

   Sifo är inte ensam om problemet med intervjuare som inte
   tar sitt jobb på vidare stort allvar. Och därmed under-
   minerar den statistiska "sanningen".

   En person som har jobbat som teleintervjuare hos det mindre
   företaget Sponsor Statistik, som undersöker "effekterna av
   sponsring och "event marketing" säger:

   - Visst hittade man på och fyllde i själv. Inte för att man
   ville ljuga, utan för att det var så pinsamt att ringa upp
   folk och ställa massa idiotfrågor.
   "Vad tycker du om affärskedjan det-och-det: mossigt,
   jätteballt eller snobbigt?". Jag brukade inte ens säga mitt
   riktiga namn. Och sedan fick jag beröm för att jag var så
   snabb och duktig. Helknäppt.

   Läs hela artikeln i senaste numret av webbtidningen Kritik:
   http://www.kritik.com/.

=================================================================

2.06 GRATTIS ÅKE!

   På torsdag tar legenden Åke Ortmark emot Lukas Bonniers
   Stora Journalistpris. Enligt juryn får han priset för
   "intelligent och ihärdig" journalistisk verksamhet.
   Tidningen ETC valde att sälla sig till gratulanterna genom
   att på Internet publicera ett exempel på Ortmarks
   verksamhet.

   Bakgrunden är en uppmärksammad artikel som finansmannen
   Robert Weil tidigare i år fick publicerad på Dagens
   Nyheters debattsida. Weil tyckte att landets kapitalister
   borde tacka löntagarna för att de accepterat löjligt låga
   löneökningar i 20 år.
   Detta gillade inte Åke Ortmark.
   Men i stället för att bemöta Robert Weil i öppen debatt
   valde Ortmark att försöka tysta den kritiska rösten. I ett
   brev ber han Robert Weil att inte offentligt vädra sina
   åsikter, eftersom de "kan åstadkomma mycket skada".

   Hela brevets innehåll avslöjas i ETC:s stora temanummer om
   propaganda (nr 5/99). Och för att fira pristagaren gör de
   det nu även tillgängligt på Internet.

   Webbadressen är:
   http://www.etc.se/direkt/journalistlegenden.html.

   [etc]

=================================================================

2.07 TV3 RASAR MOT DANSKA ROBINSON-AVSLÖJANDEN

   I Danmark är den populära tv-serien Expedition Robinson på
   upploppet. På måndag vecka skall årets "Robinson"
   offentliggöras i finalen, men redan nu avslöjar tidningen
   Ekstra Bladet vinnaren. På tisdagen publicerade tidningen
   en artikel med detaljerade uppgifter som läckt ut om
   finalprogrammet.
   Danska TV3, som står bakom tv-serien, undersöker nu
   möjligheterna att stämma de medier som namnger vinnaren.
   Tv-bolaget anser att uppgifterna om årets "Robinson" är
   att betrakta som en affärshemlighet - helt i klass med det
   hemliga receptet bakom en välkänd kolaläsk.
   Vem som står bakom det prekära avslöjandet är inte känt.

_________________________________________________________________

   i t
_________________________________________________________________

3.01 FOLKTRIBUNEN FRIAD

   I somras inledde justitiekanslern en utredning mot tidningen
   Folktribunen om brott mot personuppgiftslagen (PuL). Det var
   efter att Folktribunen lagt ut artikeln om Anders Carlqvist
   på Internet som myndigheter och medier reagerade.

   I medierna kunde man höra enskilda poliser uttala sig om
   artikeln som "ett mycket grovt brott". Det visade sig senare
   att det inte var något brott alls. JK har konstaterat att
   tidningen är undantagen PuL eftersom Folktribunen är en
   periodisk tidskrift och därför lyder under tryckfrihets-
   förordningen.

   [nationell information]

--------------------------------------------------- annons ------
http://www.webuy.se/ Kanonpriser på ljud, bild, foto & elektronik
Beställ senast 12 dec för leverans före jul. http://www.webuy.se/
-----------------------------------------------------------------

3.02 ÖVER 600 GIGABYTE MP3-FILER

   Är du trött på långsamma mp3-sidor och FTP-adresser som
   inte fungerar? Lösningen heter Napster och är ett program
   för de som byter mp3-filer.

   Programmet fungerar på så sätt att du låter andra ladda hem
   de låtar som du själv sitter på, och i sin tur laddar du
   hem låtar ifrån deras "arkiv".

   Napster gör det möjligt för dig att söka efter mp3-musik i
   ett arkiv som innehåller över 150 000 titlar, vilket i sin
   tur är mer än 600 gigabyte.

   Ytterligare information:
   http://www.napster.com/

   [mp3 sverige]

=================================================================

3.03 BLINDA CRACKERS BRÖT SIG IN HOS ISRAELISKA FÖRSVARET

   Två blinda crackers lyckades genom blindskrift och röst-
   styrning bryta sig in i det israeliska försvarets
   radiostation. Därigenom kom de åt stationens telefonväxel
   och kunde ringa rikssamtal gratis, skriver Pc för alla.

   En representant för militären förklarade det hela med orden:
   "Något sådant här kan bara hända med guds hjälp, annars är
   det omöjligt."

=================================================================

3.04 ALLA FÅR PUBLICERA LISTOR ÖVER PRICKADE LÄKARE

   Nu får alla publicera listor över prickad sjukvårdspersonal
   och andra personuppgifter på Internet. Men bara om
   uppgifterna laddas ner från grundlagsskyddade webbsidor.

   - Villkoret är att informationen återges i ursprungligt
   skick. Ingenting får tilläggas, ingenting får tas bort,
   förklarar Datainspektionens chef Ulf Widebäck för Internet
   World vars beslut luckrar upp personuppgiftslagen, PuL.

   Till grundlagsskyddade webbsidor räknas enbart webbsidor
   som tillhör tryckta tidningar och nyhetsbyråer. Men det
   gäller att se upp.
   - Återpublicering av texter och bilder på en privat
   webbsida kan strida mot upphovsrättslagen och lagparagrafer
   om förtal, säger Ulf Widebäck.

   Bakgrunden till beslutet är en kamp som privatpersonen
   Zenon Panoussis bedrivit mot datalagstiftningen. På sin
   webbsida har han återpublicerat webbsidan www.press.nu:s
   prickningslistor över sjukvårdspersonal - och anmält sig
   själv till Datainspektionen.

   Frågan blev mycket komplicerad för Datainspektionen. I
   somras beslutade nämligen inspektionen att inte ingripa
   mot Press.nu:s publicering av prickningslistan. Anledningen
   var att föreningen bakom webbadressen även ger ut en
   tryckt tidning, med följd att www.press.nu har samma
   grundlagsskydd som Dagens Nyheter och Aftonbladets
   webbsidor.

   [internet world]

=================================================================

3.05 DELTAGARE I PIRATCHAT STÄMDA

   Den amerikanska programvarusammanslutningen Business
   Software Alliance, BSA, har stämt 25 personer som uppges ha
   deltagit i den IRC-baserade chatkanalen warez4cable.
   Kanalens syfte är enligt BSA distribution av piratkopierad
   programvara. Zdnet rapporterar att de anklagade kan ha
   åsamkat skador för upp till 830 000 kronor vid varje
   tillfälle som upphovsrätten överträtts.

   [25 timmar]

=================================================================

3.06 VILL DU BLI IT-KÄNDIS?

   Vilken Internetprofil har arbetat på fredsläger i Palestina?
   Vilka lärde Johan Staël von Holstein känna på Handels?
   Och vad gör egentligen Svante Tidholm i dag?

   Svaren kommer i boken "Who is IT - en vem är vem för
   Internetsverige".

   Boken blir ett register över Internetsveriges profiler,
   makthavare och grovarbetare. Boken skall inte bara rymma
   torra fakta som hur gamla folk är och var de arbetar, utan
   även rolig bonusinformation och kanske ett och annat
   avslöjande. Boken skall kunna användas både som ett nyttigt
   uppslagsverk och som skojig sträckläsning.

   För att kunna få så bra och korrekt information som möjligt
   efterlyses nu även allmänhetens hjälp. Om du själv känner
   att du platsar i boken (många ryms - så var inte blyg)
   kontaktar du författaren. Samma sak ifall du vill lämna
   tips på någon som borde vara med i boken eller komma med
   någon nyttig information.

   Författare är Christian Carrwik som tidigare skrivit
   "Internetrevolutionen - 1000 dagar som förändrade Sverige"
   tillsammans med Nicklas Mattsson, och som i dag arbetar som
   nyhetsreporter på Expressen.

   Ytterligare information:
   Webbadress: http://www.periskop.com/
   E-post: christian.carrwik@periskop.com

=================================================================

3.07 ASSOCIATED PRESS FICK PÅHÄLSNING AV CRACKERS

   Amerikanska nyhetsbyrån Associated Press webbplats har
   utsatts för ett intrång av crackers. I slutet av oktober
   togs webbsidan över och nyhetshungriga AP-besökare möttes
   av en dikt av Edgar Allan Poe och en halloweenhälsning.

   Enligt AP skadades webbplatsen inte i övrigt. Bakom
   intrånget står en grupp som kallar sig United Loan Gunmen.
   Enligt webbplatsen Attrition.org har gruppen tidigare tagit
   sig in på webbsidor tillhörande bland annat ABC, magasinet
   George och den amerikanska Nasdaqbörsen.

   [vision]

=================================================================

3.08 LANDSTINGSANSTÄLLDAS SURFANDE SPÄRRAS

   För att hindra de anställda från att fördriva onödigt
   mycket tid uppkopplade på Internet installerade landstinget
   Västernorrland ett program som spärrade tillgången till
   vissa webbadresser. Inte bara webbplatser med pornografi
   och spel spärrades dock, utan också sådana med ämnen som
   politik, resor, sport, underhållning, religion, fordon och
   jobbsökning.

   Efter kritik försvann spärren från några av dessa
   kategorier, men fortfarande hindras de anställda från att
   besöka webbplatser som behandlar new age, homosexuella
   livsstilar, kontaktannonser och chat.
   - Vi vill förhindra spridning av oetiskt material och
   minska risken för att arbetstid används för privata
   ändamål, säger IT-chefen Gustav Malmquist till Sundsvalls
   Tidning.

--------------------------------------------------- annons ------
Äger du en värdefull .com-adress?   http://www.domaintrade.com
Sälj, auktionera ut, finn en partner. http://www.domaintrade.com
Vi ökar värdet på din .com-adress!   http://www.domaintrade.com
-----------------------------------------------------------------

3.09 TELIA STOPPAR OLAGLIGA SURFARE

   Telia tar nu till krafttag mot dem som olagligt använder
   andra Internetabonnenters konton för surfning. Missbruket
   kostar bolaget miljoner varje år, skriver Dagens Nyheter.

   De senaste två åren har cirka 300 telefonlinjer stängts av
   för utgående samtal. Nu har avstängningstiden förlängts
   till ett år mot tidigare några månader. Telia kommer
   dessutom att ta ut 750 kronor per olagligt använt konto
   för att täcka en del av Telias utredningskostnader.
   - Vi har tuffat till oss eftersom missbruket kostar oss
   miljoner kronor varje år. Andra operatörer har samma
   problem, säger Ralph Arnestig, chef för Telias kund-
   relationer, till Dagens Nyheter.

=================================================================

3.10 IT-BRANCHEN ÄR FORTFARANDE FEG

   Trots fagra ord om motsatsen arbetar många företag inom den
   unga IT-branschen fortfarande utifrån en restriktiv
   informationspolicy som mer kännetecknas av rädsla för
   felcitat, misstolkningar och negativa skriverier än av de
   möjligheter som ett aktivt medierelaterat informationsarbete
   innebär. Det skriver Peter Karaszi i en debattartikel för
   Computer Sweden.

   Hela artikeln finns att läsa på webbadressen:
   http://nyheter.idg.se/display.pl?ID=991115-CSD4

=================================================================

3.11 KOMMUNALPOLITIKER FÖRSÖKER STÄNGA SVENSK INTERNETLEVERANTÖR

   Kommunalpolitiker Lennarth Eriksson i Karlskrona har under
   en dryg veckas tid försökt få Internetleverantören
   Flashback Community avstängd från Internet.

   Bakgrunden är att en nazistisk organisation lagt upp en
   webbsida på Flashbacks webbhotell. I stället för att
   kontakta Flashback eller den berörda webbsidans ägare, 
   har Lennarth Eriksson under den senaste veckan drivit en
   kampanj mot de företag som Flashback köper sin bandbredd
   av. Han har med förtäckta hot försökt få dessa företag
   att stänga av bandbredden helt för Flashback. Detta skulle
   kunna jämföras med att en Internetleverantör som Algonet
   eller Telia skulle ha en kund med "tvivelaktigt innehåll".
   Det mest naturliga vore väl i detta sammanhang ej att få
   hela Internetleverantören avstängd från Internet. I stället
   bör Lennarth Eriksson kontakta abuse-avdelningen på det
   berörda företaget.

   Att Lennarth Eriksson, som säger sig vara demokrat,
   försöker få en hel Internetleverantör avstängd är klart
   anmärkningsvärt. Det är också anmärkningsvärt att man 
   inte kontaktar Flashback först, utan väljer redan från
   början att angripa de företag som Flashback köper sina
   tjänster ifrån. Först efter flera dagars påtryckning,
   väljer Lennarth Eriksson att kontakta Flashback.
   Där förklarar Flashback att man kan tänka sig att stänga
   ned NSF:s webbsida - men först efter att den brutit mot
   svensk lag. Ty, någon "moralcensur" har inte Flashback
   inskriven i sin policy. Flashback stänger enbart ner
   sidor som är uppenbart olagliga, och så är ej fallet med
   NSF.

   IT-jurist Robert Pawlik gör följande bedömning angående
   anklagelserna om brottet hets mot folkgrupp:

   "Efter att ha tittat på innehållet hittar jag ingenting
   som kan ligga till grunden för ett brott mot lagen om
   hets mot folkgrupp. NSF är bra på att skriva sina argument
   och ändå hålla sig inom lagens gränser. All den information
   om invandringspolitiken och sionismen är skriven på ett
   sätt som kan inte ligga till grund för åtal. Man vet trots
   det, vad organisationen menar i sina texter."

   Lennarth Eriksson fortsätter dock att hävda att sidan är
   olaglig - och att den också är omoralisk. Följande 
   e-postmeddelande har skickats till samtliga företag som
   Flashback köper Internettjänster ifrån.


   ----- Original Message -----
   From: Lennarth Eriksson 
   To: XXX
   Cc: XXX
   Sent: Tuesday, November 23, 1999 4:50 PM
   Subject: Nazistisk hemsida

   Till
   Svenska Operatörers Forum
   Att: Per-Olf Josefsson

   Jag vänder mig till Er med önskan om SOF:s hjälp i
   följande ärende. Under en längre tid har Kommunalrådet
   Björn Fries i Karlskrona blivit hotad, av NSF (National-
   socialistisk Front) som har sin bas i Karlskrona, både
   genom e-post, www.flashback.net/~nsf/, brev och mordhot
   mot honom som fysisk person, hans familj och kartläggning
   av deras bostad och vanor. Tillsammans med Björn Fries
   har Karlskrona kommun med alla lagliga medel försökt
   stoppa och störa NSF i deras kriminella aktiviteter.

   Vi har även med hjälp av IT-personal lokaliserat och
   stoppat vissa falska hemsidor om Björn Fries. Genom att
   kontakta webbhotellen och förklarat situationen har de
   ganska omgående stängt sidorna. Vi har trots
   ansträngningar inte lyckats stänga hemsidan
   www.flashback.net/~nsf som uppmanar till brott och som
   för en förtalskampanj mot Björn Fries. Webbhotellet som
   administrerar hemsidan www.flashback.net/~nsf/ ligger på
   Birger Jarlsgatan i Stockholm och ägare är Jan Axelsson,
   tel. 08 XXX XX XXX.
   Vi har varit i kontakt med honom både per tel och via
   e-post och försökt förmå honom att stänga ner NSF:s
   hemsida. Han har hitintills vägrat förebärande att
   något brott har inte begåtts. Vi har därefter polisanmält
   bland andra även honom. I en av anmälningarna som bifogas
   detta e-post medelande har vi pekat på de lagbrott som
   begås med utgångspunkt i hemsidan. Anmälan avser också
   XXX och XXX som tillhandahåller infrastrukturen som är en
   oundgängligt nödvändig för att dessa brott skall kunna
   begås. Vi har ännu inte fått någon acceptans från dem på
   att de genom att tillhandahålla infrastukturen medverkar
   till och tillhandahåller utrustningen för att brotten
   skall bli möjliga. Vi anser därför att ansvaret vilar
   tungt på alla tre. Den ansvarige utgivaren för NSF:s
   hemsida vilken vi inte känner till namnet har också
   eventuellt det yttersta ansvaret för innehållet i
   hemsidan.

   En av anledningarna till detta e-postmeddelande är att vi
   behöver Ert stöd och Er hjälp att övertyga de av mig
   angivna personerna och bolagen om att hemsidan och
   distirbution av den strider mot svensk lag och kan utgöra
   medhjälp till brott. Jag förmodar att den även strider
   mot den etik och moral som dessa bolags policy omfattar.

   Med vänlig hälsning
   Lennarth Eriksson
   Kommunjurist

=================================================================

3.12 ZYKLON DÖMD TILL FÄNGELSE

   Crackern Eric Burns (mer känd under namnet Zyklon) som
   ligger bakom ett flertal olika attacker mot den amerikanska
   regeringens servrar har nyligen dömts i amerikansk domstol.

   15 månaders fängelse, och böter på motsvarade 300 000
   kronor blev straffet. Bland annat genomförde Burns ett hack
   mot Vita husets webbsida, och lämnade meddelandet "Stop all
   the war".

   [pc online]

=================================================================

3.13 AVRÄTTNING PÅ INTERNET UPPRÖR

   Ett klick med datorn och du sitter ansikte mot ansikte med
   den i elektriska stolen nyss avrättade Allen Lee Davis. 
   Hans förvridna ansikte är lilafärgat, ihopklämt med en 
   läderrem, och ur näsan rinner det blod. Detta är webbsidan
   som skakar om USA just nu, och som nyligen också 
   uppmärksammades av Aftonbladet.

   Flera webbsidor, även Högsta domstolen i Floridas egen
   webbsida, visar Allen Lee Davis som avrättades i elektriska
   stolen 8 juli i år. 

   Domstolens presstalesman bekräftar för svenska Ekot att det
   INTE är något misstag att bilderna lagts ut. Vissa är 
   upprörda, samtidigt som webbsidan flera gånger kollapsat
   under trycket av miljoner nyfikna amerikanska nätsurfare. 

   Högsta domstolen i Floridas egen webbsida:
   http://www.flcourts.org/courts/supct/deathwarrants/
   De omtalade bilderna av Allen Lee Davis:
   http://www.flcourts.org/courts/supct/deathwarrants/davis1.jpg
   http://www.flcourts.org/courts/supct/deathwarrants/davis2.jpg
   http://www.flcourts.org/courts/supct/deathwarrants/davis3.jpg

_________________________________________________________________

   s u b k u l t u r
_________________________________________________________________

4.01 MNW KÖPER HOUSE OF KICKS FÖR 48 MILJONER

   SBI-noterade skivbolaget MNW fortsätter sin expansion.
   Nyligen köpte de skivbolaget Tamborine. Nu har de även köpt
   bolaget House of Kicks. Köpet betalas med aktier i MNW till
   ett värde av 48 miljoner.

   Under verksamhetsåret 98/99 omsatte House of Kicks 38,5 Mkr
   och redovisade ett resultat före skatt om 1,5 Mkr. Antalet
   anställda uppgår till femton personer.

   Bolaget äger rättigheter till cirka 1 000 titlar. MNW kommer
   att behålla varumärket House of Kicks och dess etiketter.

   [vision]

--------------------------------------------------- annons ------
http://www.velvetvideo.com Kvalitetsfilm på video och dvd
Nordens största utbud! Välkommen till http://www.velvetvideo.com
-----------------------------------------------------------------

4.02 GUNS N' ROSES SLÄPPER NY SKIVA

   Guns N' Roses nya skiva, som väntas bli lanserad i början
   av nästa år, skall heta Chinese Democracy. Första låten
   från skivan heter Oh my god och finns med på soundtracket
   till Schwarzeneggerfilmen End of days. Men hur resten av
   skivan låter vill man ännu inte avslöja.

   - Den (Oh my god) ger ingen rättvis bild av hur albumet
   kommer att låta, säger Guns N' Roses manager Doug
   Goldstein till Los Angeles Times.

   Den nya banduppsättningen är nu klar förutom att det
   saknas en sologitarrist att fylla luckan efter avhoppade
   Robin Finck. Enligt Goldstein är före detta Jane's
   Addiction- och Red Hot Chili Peppers-gitarristen Dave
   Navarro fortfarande aktuell även om inget ännu är bestämt.

   [25 timmar]

=================================================================

4.03 STOCKHOLMS FILMFESTIVAL 1999
   Text: Jan Axelsson

   Stockholms filmfestivals kontor utsattes under festivalen
   för skadegörelse. Ett fönster slogs sönder, en stinkbomb
   kastades in och slagord målades på väggarna. I ett anonymt
   pressmeddelande till TT beskrivs aktionen som en protest mot
   att Stockholms filmfestival i år innehöll ett program som
   sägs vara "ett kulturellt alibi för kvinnoförnedring och ett
   uttryck för kvinnohat".
   - Det är naturligtvis väldigt obehagligt att vi har utsatts
   för våld. Det är dessutom helt absurt att man riktar in sig
   på festivalen. Vi stöder ju inte porrbranschen på något
   sätt. Vi visar filmer som kritiserar hela den där industrin.
   Och ändå går man till angrepp mot oss, säger filmfestivalens
   chef Git Scheynius till TT.

   Bakgrunden till den debatt som den senaste tiden rasat om
   Stockholms filmfestival är att festivalen i år visar en
   serie filmer som debatterar pornografi och erotik.

   Miljöpartisten Viviann Gunnarsson krävde att Stockholms stad
   drog tillbaka sitt stöd till festivalen. Kort efter gav sig
   också centerpartiets kvinnoförbund in i debatten med samma
   krav. Politikernas resonemang kan dock tyckas något absurt.
   Särskilt med tanke på att ingen av dem hade sett filmerna
   det handlade om.

   - Det är skrämmande att dessa politiker inte ens försöker
   skaffa sig kunskap om vad vi egentligen visar. Är det så det
   brukar gå till inom politiken kan man undra hur vår
   demokrati egentligen fungerar, säger Git Scheynius.

   Flashback har tittat på så gott som samtliga av de
   omdebatterade filmerna, samt också några av de övriga
   filmerna på festivalen.

   >> BEEFCAKE
    Regi: Thom Fitzgerald
    Betyg: 4 (av 5)

    En spelfilm som är uppbyggd som en sorts dokumentärfilm.
    Det är 50-tal och det finns gott om pinuppbilder på
    kvinnor, men inte på män. Bob Mizer startar tidningen
    Physiquue Pictorral, som snart växer till en hel industri
    - flera tidningar, filmbolag och modellagentur med
    tusentals unga män.
    Regissören gick inför filmandet igenom tusentals foton
    och filmmeter från Bob Mizers studio, som alltså fanns i
    verkligheten. Han studerade också Mizers dagbok, brev och
    utskrifter av rättegångarna. Resultatet blir lysande, och
    Beefcake var utan tvekan en av filmfestivalens bästa
    filmer.

   >> BORN TO LOSE: THE LAST ROCK'N ROLL MOVIE
    Regi: Lech Kowalski
    Betyg: 4 (av 5)

    Lech Kowalski är en strålande researcher. Det visar han
    verkligen i filmen "Born to Lose", som är en dokumentär-
    film om Johnny Thunders. Det är en imponerande samling
    klipp med allt från tidiga klubbinspelningar av New York
    Dolls till livebilder tagna av Johnny Thunders bara några
    veckor innan hans död. Regissören har även tillbringat
    stor tid i New Orleans där Thunders dog och intervjuat
    människor i hans närhet.
    Men samtidigt är filmen mycket ojämn. Delar av filmen är
    av fruktansvärd dålig kvalitet (Man undrar nästan ifall
    han som filmar är påtänd?), och stora delar av Johnny
    Thunders liv nämns inte alls. Exempelvis nämns inte
    Sverige en enda gång i filmen, trots att Johnny Thunders
    bodde här i många år, och även har ett barn här. Och
    några intervjuer med Johnny Thunders själv finns inte
    heller med. Men trots detta är filmen definitivt sevärd
    på grund av en mängd udda filmklipp och sekvenser. Se
    filmen som en drygt 90 minuters lång bootlegvideo. Med
    den inställningen lär du inte bli besviken. Men för den
    som inte redan älskar Johnny Thunders och har allt annat
    material sedan tidigare är Born to Lose ett misslyckat
    försök till dokumentär. Trots det höga betyget som jag
    faktiskt tycker den är värd.

   >> DE ZONE
    Regi: Ben van Lieshout
    Betyg: 4 (av 5)

    En mycket speciell kortfilm, som snarare är en sorts
    monolog med bilder än en renodlad film. Filmen handlar om
    ett typiskt holländskt fenomen som kallas "de afwerkplek"
    och som är ställen där kvinnliga prostituerade ger
    njutning åt sina kunder. Filmen filmas genom hela filmen
    genom ett bilfönster, och inga ansikten visas. Men
    tillsammans med monologen och intervjuerna ger filmen ett
    mycket starkt intryck.

   >> OI! WARNING
    Regi: Dominik & Benjamin Reding
    Betyg: 3 (av 5)

    Tysk svart/vit skinheadfilm med homosexuella skinheads
    och aggressiv homofobi i en salig blandning. Snyggt
    filmad med stiliserat beskrivna våldssekvenser. En
    lyriskt berättad historia om den sjuttonårige Janosch
    som rymmer hemifrån och om hans attraktion till olika
    subkulturer. Inget för den som önskar en ny "Romper
    Stomper".

   >> THE OTHER HOLLYWOOOD
    Regi: Anders Dalgaard
    Betyg: 3 (av 5)

    En dokumentär om porrbranschen i Hollywood, granskad
    genom dokumentära bilder. I intervjuer berättar
    inblandade om varför de började arbeta inom porrbranschen,
    varför man inte använder kondom i filmerna (samtidigt som
    allt fler i branschen smittas av hiv) och om hur denna
    bransch i dag fungerar.
    Intervjuer med Hustlers chefredaktör Mark Croner, John
    Holmes änka Laurie, porrstjärnan Jenna Jameson, den hiv-
    positiva producenten John Stagliano och porrlegenden Ron
    Jeremy som medverkat i över 500 porrfilmer.
    The Other Hollywood är en lågbudgetfilm, vilket också
    märks. Men den är ändå klart sevärd, främst på grund av
    det intressanta urvalet av intervjuobjekt.

   >> RATED X, A JOURNEY THROUGH PORN
    Regi: Dag Yngvesson
    Betyg: 2 (av 5)

    Regissören Dag Yngvesson åker runt i San Fernando Valley
    och besöker porragenturer, stjärnor, producenter och
    regissörer. Han möter även porrprofessorn Linda Williams,
    och filmen slutar med att regissören själv gör porrfilm -
    i studiesyfte som det så vackert heter.
    Regissören berättar att det i genomsnitt görs 15 porr-
    långfilmer varje dag i USA, och att han ville göra en
    kritisk titt på porrindustrin i The Valley. Varför är
    de flesta inom branschen vita? Hur kommer det sig att så
    många skådespelare blivit antastade som barn?
    Dag Yngvesson har lyckats göra en sevärd dokumentär om
    porrbranschen, men att säga att den är kritisk vore att
    ljuga. Tvärtom, så är detta en av de mest okritiska
    filmer om detta ämne som gjorts.

   >> ROMANCE
    Regi: Catherine Breillat
    Betyg: 2 (av 5)

    Trist fransk film om Marie som älskar sin pojkvän, men
    som frustreras över hans ovilja att älska henne fysiskt.
    För att stilla sin sexuella hunger skaffar hon sig
    älskare, först en okänd man hon möter på en bar (spelad
    av porrstjärnan Rocco Siffredi), sedan rektorn på skolan
    där hon arbetar som lärarinna.
    Romance har av kritiker blivit beskriven som vågad, och
    som den sexuellt djärvaste filmen sedan "Sista tangon i
    Paris". Men det säger väl kanske inte så mycket, då
    Marlon Brandos scener i Sista tangon med Paris inte
    längre kan anses som direkt vågade. Åtminstone inte i
    Sverige år 1999. Tvärtom.

   >> SEX, THE ANNABEL CHONG STORY
    Regi: Gough Lewis
    Betyg: 4 (av 5)

    Filmfestivalens kanske mest uppmärksammade film. En
    dokumentärfilm om porrstjärnan Annabel Chong som 1995
    medverkade i "The World's Largest Gang Bang" där hon har
    sex med 251 män under tidsrymd av tio timmar. Ett rekord
    i porrbranschen, som sedan dess har slagits av ett par
    andra kvinnor. Den senaste siffran i dag är 1 000 män.
    Dokumentären "Sex, the Annabel Chong story" är en rätt
    tragisk skildring om en ung kvinnas korta karriär i porr-
    branschen. Berättelsen om hur hon som ung blir grupp-
    våldtagen i London, ångesten över att kanske ha blivit
    hivsmittad, hur hon i sin ensamhet skär sig i armarna
    med kniv och så vidare. I filmen får vi även möta hennes
    föräldrar och vissa av hennes skolkamrater. Filmen håller
    genomgående hög kvalitet och väcker snarare upprörda
    känslor, än fungerar som någon förtäckt porrfilm vilket
    vissa velat göra gällande.

--------------------------------------------------- annons ------
Ring till New York för 69 öre/min
http://www.flashback.se/telecom/
-----------------------------------------------------------------

4.04 SVENSK GANGBANG-KLUBB STARTAD

   GBS (Gangbang Sweden) heter en nystartad klubb, som är
   en utbrytning från IPIS (Intimsmyckade Par I Sverige) som i
   fem år arrangerat sexträffar i Sverige. IPIS är en väl
   etablerad klubb som bildades redan 1991.

   GBS har främst sin verksamhet i Stockholm och ambitionen är
   att arrangera minst en träff i månaden. Träffar på andra
   orter i Sverige eller Norden kan dock bli aktuellt vid
   efterfrågan.

   Den senaste festen arrangerades den 11 november. En gangbang
   i privat stil med en 19-årig tjej från norra Sverige. I
   inbjudan beskrevs hon som en tjej som ville ha mycket analt
   och mycket spermasprut på både kroppen och i ansiktet.
   Festen arrangerades på ett hotell i centrala Stockholm.
   Inträdet var 600 kronor, och cirka åtta män planerades till
   denna gangbang.

   Nästa fest arrangeras den 8 januari i centrala Stockholm.

   Ytterligare information:
   GBS, Box 710, 114 79 Stockholm
   E-post: ipis@flashback.net
   Webbadress: http://www.flashback.net/~ipis/

=================================================================

4.05 KONSTNÄRLIG VANDALISM MOT MODERNA MUSEET

   I våras det någon som kissade i Marcel Duchamps skulptur
   "Fountain" på Moderna Museet. Trots tilltaget har det
   skrivits mycket lite om denna händelse.

   För Moderna Museet är det förstås mycket pinsamt att
   något sådant kan inträffa. Museet har under senare tid
   fått kritik för att mer pengar spenderas på bevakning
   (fem miljoner årligen) än inköp av nya konstverk. Om det
   går att pissa i fontänen. Vad kan man då inte göra med
   den övriga konsten?

   Aktionen var ett medvetet ställningstagande av studenten
   Björn Kjelltoft, då förstaårselev på Konstfacks målerilinje.
   Själva aktionen utfördes den sjunde maj. Några veckor
   senare visades bilden på Konstfacks vårutställning.
   Björn berättar:

   "På vernissagedagen kommer min rektor och är ursinnig på
   mig och beordrar mig att ringa upp Sören Engblom. Moderna
   kontaktar alltså inte mig direkt utan går via rektorn. Jag
   ringer upp Sören och han är mycket förbannad och slänger ur
   sig en del intressanta kommentarer. Han säger att Duchamp
   hade decennier av konstvetare och kritiker bakom sig, och
   att jag inte har det."

   Chefsintendenten på Moderna Museet, Sören Engblom,
   jämställde aktionen med Noréns uppsättning med nazister.
   Han kunde, enligt Kjelltoft, inte se aktionen som konst
   utan jämställde den med vandalism.

   Ett par timmar senare kontaktade David Elliot Björns
   professor och lät hälsa att de råder Björn att hänga
   ned bilden från utställningen och aldrig visa den igen.
   Han sade att de betraktar bilden som en fejk tills
   något annat händer.

   "Detta såg jag som ett hot men hängde naturligtvis
   inte ned bilden. De försökte alltså att tysta mig genom
   att skrämma mig." I augusti fick Björn reda på ryktet
   att pissoaren undersökts och att man kommit fram till att
   ingen pissat i den. Bilden skulle alltså vara ett
   photoshoparbete.

   Läs mer om konsthändelsen på följande adress:
   http://hem2.passagen.se/gkrantz/artiklar/kjell.html.

   [bryt tystnaden]

=================================================================

4.06 FISTFUCKING

   Fyra olika par i 30-årsåldern har i Sverige gemensamt
   startat en klubb för sitt gemensamma intresse: fistfucking.
   Klubben söker nu fler par och gärna tjejer som är
   intresserade av att umgås på detta tema.
   Inga kostnader, man turas om att bjuda.

   För ytterligare information:
   E-post: annelie_smith@hotmail.com

_________________________________________________________________

   f l a s h b a c k
_________________________________________________________________

5.01 FLASHBACK TELECOM ERBJUDER FAST TELEFONI

   Efter succen med Flashback GSM tar vi nu ett ytterligare
   steg in i telemarknaden och erbjuder även fast telefoni.
   I och med avregleringen av den svenska telemarknaden har
   Flashback nu möjlighet att erbjuda dig en av marknadens
   absolut lägsta samtalstaxor.

   Tack vare mycket förmånliga avtal med nätoperatörerna kan
   vi pressa priserna både på Sverigesamtal, internationella
   samtal och samtal till mobiltelefon.

   Nedan följer ett urval av Flashback Telecoms superlåga
   priser för fast telefoni. Samtliga priser är exklusive moms.

   Öppningsavgift         0,32 kronor
   Sverigesamtal (dygnet runt)  0,15 kronor
   Mobiltelefon (dygnet runt)   1,45 kronor
   USA              0,69 kronor
   Australien           1,60 kronor

   Jämnför dessa priser med övriga leverantörer!

   Exempelvis kostar ett samtal hos Telia till mobiltelefon
   i Europolitans nät 3,45 kronor/minuten exklusive moms. Med
   moms blir det 4,31 kronor/minuten. Det vill säga mer än
   dubbelt så dyrt som via Flashback Telecom.

   Vill du få ytterligare information om hur du sänker dina
   telefonkostnader, så besök Flashback Telecoms webbsida.

   http://www.flashback.se/telecom

=================================================================

5.02 POLITIKER FÖRSÖKER STOPPA LAGLIG WEBBSIDA HOS FLASHBACK

   Flashback har anmälts för hets mot folkgrupp på grund av
   att man huserar nazistgruppen Nationalsocialistisk Front på
   sitt webbhotell.

   Stockholmspolisen har inlett en förundersökning mot
   Flashback. Tidigare hade Nationalsocialistisk Front en
   webbsida på ett webbhotell i USA, men den stoppades på
   initiativ av Björn Fries (s), kommunalråd i Karlskrona.
   Det är även Björn Fries som gjort en polisanmälan mot
   Flashback.

   Webbsidan har legat på Flashback i närmare två år. Orsaken 
   att webbsidan aldrig har stoppats hos Flashback är att den
   följer gällande policy hos Flashback. För att kunna stoppas
   där krävs att webbsidan bryter mot svensk lagstiftning.

   Nationalsocialistisk Fronts webbsida:
   http://www.flashback.net/~nsf/.

=================================================================

5.03 FLASHBACK.SE CENSURERAD I SINGAPORE

   Webbsidan "www.flashback.se" har blivit stoppad av Singapore
   Broadcasting Authority!

   Meddelande som dyker upp när man försöker besöka sidan:

   -:-

   Oops! Sorry ...

   The site requested is not accessible. For more information
   on Singapore Broadcasting Authority Act
   http://www.sba.gov.sg/work/sba/internet.nsf/pages/Doc21,
   please check
   http://www.sba.gov.sg/work/sba/internet.nsf/pages/code.

   -:-

   Däremot går det fortfarande att besöka www.flashback.st och
   ett flertal av Flashbacks övriga domäner.

   Pär Eriksson

=================================================================

5.04 ÅRETS JULKLAPP: EN FLASHBACK ZIPPO-TÄNDARE

   Flashback har alltid varit mycket återhållsam med till-
   verkning av reklamvaror. T-tröjor, dekaler, märken och pins
   har funnits, men aldrig till försäljning.

   Nu, för första gången, erbjuder vi dig som läsare att skaffa
   en egen unik Zippo-tändare. Specialtillverkad för Flashback
   i Zippos fabrik i USA.

   Tändaren är en så kallad windproof-modell, det vill säga
   den klassiska modellen. Den är tillverkad i polerat stål,
   med Flashbacks logotyp ingraverad. Den levereras i en
   exklusiv presentbox, (även den designad av Flashback och
   tillverkad av Zippo).

   Alla Zippos tändare har livstids garanti, (deras slogan är
   "It Works Or We Fix It Free!"). Det är med andra ord ingen
   billig kopia, utan en riktig Zippo.

   Tändaren är en samlarutgåva, och finns endast i 50 exemplar.
   Först till kvarn ...

   Priset är 299 kronor (exklusive porto).

   Är du intresserad av att köpa ett exemplar skickar du en
   intresseanmälan till: flashback@flashback.se.

=================================================================

5.05 ÅRETS JULKLAPP 2: EN PRENUMERATION PÅ FLASHBACK

   Den tryckta utgåvan av Flashback har under de senaste fyra
   åren endast kommit ut med ett nummer. Många tror säkert att
   tidningen är nedlagd, och kanske är det inte så konstigt med
   tanke på de senaste årens milt sagt sporadiska utgivnings-
   takt.

   Under 1995-1999 har Flashback i stället lagt tyngden på
   andra områden. Främst Internet, men även skivutgivning,
   bokförlag och verksamhet inom telekommunikation med mera.
   Under sommaren och hösten har vi bland annat startat
   tjänsterna Flashback World Office och Flashback Telecom
   (med Flashback GSM som en av dessa tjänster).

   Men under hösten har också Flashback registrerats som
   periodisk tidskrift. Enligt en preliminär utgivningsplan
   skall tidningen utkomma med två nummer nästa år, för att 
   året efter utkomma med fyra nummer per år.

   En prenumeration (tre nummer) på Flashback kostar 150 kronor.

   Flashback, Box 26067, 100 41 Stockholm, Sverige
   Postgiro: 169 18 26-0 Bankgiro: 5080-5621

=================================================================

5.06 PLATSANNONSER FÖR IT-BRANSCHEN - NY AVDELNING I FLASHBACK

   Från och med nästa månad erbjuder FNA platsannonser för IT-
   branschen i slutet av varje nummer.

   FNA är i dag nordens största nyhetsbrev - alla kategorier.
   Över 86 000 prenumeranter (där alla har Internet!) gör FNA
   till en utmärkt plats att rekrytera IT-personal.

   Behöver ditt företag IT-kompetens?
   Databasprogrammerare, systemansvariga, supporttekniker ...

   För ytterligare information:
   E-post: mailto:annons@flashback.se
   Telefon: 08-20 35 05

_________________________________________________________________

   f a s t a  a v d e l n i n g a r
_________________________________________________________________

6.01 FEEDBACK

   I varje nummer av FNA publiceras ett urval av de läsarbrev
   som skickats in. Inlägg och svar på andra inlägg skickas
   till: fna@flashback.se.

   >> CAFÉ STOCKHOLM

   Jag läste i lokaltidningen om angelägenheterna som gjorde
   att "den stackars" ägaren till Café Stockholm vid Norrtull
   i Stockholm slutligen fick slå igen sin verksamhet.

   Under första veckan i oktober greps elva personer på kaféet,
   tre av dessa tillhörde personalen. Det är i vissa fall
   oklart vilka som tillhör personalen då det har hänt att
   även gäster hoppat in bakom disken för att sälja saker.

   Det som har sålts bakom disk är varor som cookies,
   smörgåsar, kaffe och narkotika. Under sommaren har polisen
   gjort stickprov i lokalen och har då hittat sjutton paket
   narkotika instuckna på varierande ställen i lokalens
   inredning, bland annat i bearnaisesåsen. Dessutom kom man
   på två kvinnor i källaren med att paketera narkotika i
   portionsförpackningar.

   Som invånare runt kvarteren runt Norrtull har man vid
   tretiden på nätterna kunnat se allsköns människor
   vallfärda till detta kafé, tillsynes ditlockade av det mer
   "välsorterade" utbytet. Detta kafé har enligt polisen varit
   en knutpunkt för flera hundra kriminella från olika delar
   av Sverige. Kvarteren runt Norrtull har räknats som Sveriges
   värsta säte för kriminalitet och narkotikahandel. Värre än
   Sergels Torg!

   Man har även gjort ett stort antal vapenbeslag, samt beslag
   av illegala spelmaskiner på Café Stockholm under den tid
   som det har existerat. Dessutom har det varit en hel del
   inbrott i det omgivande bostadsområdet, samt prostitution,
   helt öppet, på dagtid i parken precis nedanför de närbelägna
   Rödabergsskolans skolgård. Barnen på skolan har även hittat
   använda kanyler på sina domäner. Trots detta tog det hela
   två år för polisen att bomma igen stället.

   Ace

   >> SVAR: ARRESTERINGAR AV HOMOSEXUELLA I UGANDA

   > Hur kommer utrikesministern att agera med anledning av
   > dessa uttalanden?
   > Är presidentens syn på mänskliga rättigheter förenligt
   > med fortsatt svenskt bistånd till Uganda?
   > Är Ugandas medlemskap i FN förenligt med ståndpunkten
   > att mänskliga rättigheter inte behöver respekteras i
   > Uganda?

   Tasso Stafilidis har frågat mig mot bakgrund av de
   homosexuellas situation i Uganda om jag ämnar driva
   frågan om de homosexuellas mänskliga rättigheter i FN
   och i EU och i så fall hur.

   Den svenska regeringen ser med stort allvar på
   uttalandet av president Museveni rörande homosexuella i
   Uganda. Diskriminering och bestraffning av personer på
   grund av homosexualitet är helt oacceptabelt. Rätten till
   privatliv liksom yttrandefriheten finns fastlagd bland annat
   i den internationella konventionen om politiska och
   medborgerliga rättigheter. I den fortlöpande dialogen mellan
   Sverige och Uganda kommer vi från svensk sida att klargöra
   vår inställning på detta område.

   Det är oroande att vi kan se en liknande utveckling som i
   Uganda i andra afrikanska länder.

   Rättigheterna i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga
   rättigheterna gäller för alla människor, utan åtskillnad,
   oavsett ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller
   annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung,
   egendom, börd eller ställning i övrigt. Principen om icke-
   diskriminering är grundläggande och utgör ett centralt
   inslag i de olika konventionerna om mänskliga rättigheter.
   Uganda har ratificerat flera av dessa konventioner, bland
   annat konventionen om de medborgerliga och politiska
   rättigheterna, och är sålunda bundet av dess innehåll.

   Den svenska regeringen är av den bestämda uppfattningen
   att diskriminering och bestraffning av människor enbart på
   grund av deras sexuella läggning står i strid med den
   grundläggande principen om alla människors lika värde och
   rättigheter. I alla forum verkar Sverige för att på ett
   kraftfullt sätt motverka förekomsten och uppkomsten av alla
   former av diskriminering. Sverige kommer att fortsätta att
   påtala och uppmärksamma dessa frågor i alla de sammanhang
   där det är aktuellt och på bästa sätt tjänar saken.

   Självklart kommer jag också att ta upp denna fråga då jag
   har bilaterala kontakter med berörda länder.

   Utrikesminister Anna Lindh

=================================================================

6.02 PS. KOLLA IN

   Jorden är platt!
   http://www.common.se/horatius/platt.html
   Ladislaus Horatius filosoferar.

   Klyscherizer
   http://psychonaut.nu/klyscherizer/index.html
   Gör din egen låt direkt på nätet.

   Ipren
   http://hem1.passagen.se/dummer/ipren/
   Den intelligenta värktabletten.

   Ayo: Utmanande kjolar skapar våldtäkter
   http://wwwa.aftonbladet.se/noje/9910/25/ayo.html
   Rappstjärnan Ayos recept mot övergrepp: slöja.

   Bli kristen, få en mobiltelefon
   http://www.landoverbaptist.org/news1199/phone.html
   Erbjudandet gäller till och med år 2000.

   Rankin Raw Nudes
   http://www.confused.co.uk/gallery/rankin.html
   En samling udda nakenbilder.

   Disney's Toy Story Two: The Homosexual Agenda
   http://www.landoverbaptist.org/news1199/toystory.html
   Satans nya film? Åtminstone enligt baptistkyrkan.

   Some of Dale's skirt pictures
   http://www.aristotle.net/~domiller/gallery.html
   Titta, en man i kjol!

   Dumheter - att roa och oroa
   http://home.swipnet.se/dumheter
   Roligare än så här blir det inte.

   Antikommunisterna de blå
   http://antikommunisterna.just.nu
   Denna webbsida är tillåten i Sverige, men förbjuden i Kina?

=================================================================

6.03 SMÅTT & GOTT

   "De som äger landet bör styra det."
   - John Jay

   "I Nordamerika finns sju större filmbolag och mer än 1 800
   dagstidningar, 11 000 tidskrifter, 11 000 radiostationer,
   2 000 TV-stationer, 2 500 bokförlag.
   23 bolag äger och kontrollerar över 50 procent inom varje
   medium. I vissa fall har de monopol."
   - Noam Chomsky

   "Det är inte till hjälp för judeutrotningens offer att anta
   en doktrin om deras mördare."
   - Noam Chomsky

   "In a world without walls and fences,
   who needs Windows and Gates?"

   "Demokratin bör försvaras med demokratiska medel, inte genom
   att inskränka den."
   - Bertholof Brännström

=================================================================

6.04 REKLAM OCH UNDERRÄTTELSER: MÅNADENS ANNONSER

-----------------------------------------------------------------
Äger du en värdefull .com-adress?   http://www.domaintrade.com
Sälj, auktionera ut, finn en partner. http://www.domaintrade.com
Vi ökar värdet på din .com-adress!   http://www.domaintrade.com
-----------------------------------------------------------------
Vinn IBM WorkPad C3 på http://www.ees.se/eCommerce
-Få tillbaka upp till 2000 SEK med IBM Cash Back-
-----------------------------------------------------------------
"GRATIS" INFO HUR DU ENKELT FIXAR PENGAR "UTAN ATT JOBBA" !!!!
http://www.secrets2success.com/special44040/index.html
-----------------------------------------------------------------
http://www.webuy.se/ Kanonpriser på ljud, bild, foto & elektronik
Beställ senast 12 dec för leverans före jul. http://www.webuy.se/
-----------------------------------------------------------------
http://www.velvetvideo.com Kvalitetsfilm på video och dvd
Nordens största utbud! Välkommen till http://www.velvetvideo.com
-----------------------------------------------------------------
_________________________________________________________________

   r e p o r t a g e
_________________________________________________________________

7.01 FNA DEBATT: NAZISMEN - UR EN ANNAN SYNVINKEL
   Text: Per Johansson

   Inledningsvis vill jag säga att jag inte tror på
   "demokrati", det vill säga ett system som styrs av dolda
   intressen genom korrupta politiker. Ett system som bygger
   på innehållslösa fraser som "alla människors lika värde"
   med mera vilket alla kan upprepa likt papegojor, men som
   egentligen kan tolkas hur som helst. I själva verket är
   andemeningen i fraser som denna att vi skall tolerera att
   styras av en främmande minoritet. Jag är för folkstyre och
   grundläggande friheter, men jag är emot allt svineri som
   sker i vårt land under "demokratins" täckmantel.

   Dessutom har demokratin ingalunda monopol på saker som
   yttrande- och föreningsfrihet, även ifall man gärna vill
   påskina att man är det enda alternativet genom att
   demonisera alla alternativa styrelsesätt.

   Det som fått mig att skriva detta inlägg är att den aktuella
   "debatten" om ett förbud mot "nazistiska" organisationer är
   en lågvattendebatt utan dess like.

   Vad man helt verkar bortse från i den så kallade "debatten"
   är bland annat följande:

   1. Det är olagligt att spränga bomber, skjuta människor
    etcetera. Oavsett åsikt. Mot detta finns redan lagar och
    förbud. Om en organisation - eller medlemmar i en
    organisation - begår brott är det bara för myndigheterna
    att beivra brotten, precis som man gjort i alla tider.
    I stället bör man fråga politikerna hur den här
    situationen har kunnat uppstå under deras vanstyre, när
    man tydligen inte ens längre kan ha yttrande- och
    föreningsfrihet i Sverige.

   2. Att polisens övergrepp mot en fredlig rockkonsert i
    Brottby med flera är en av anledningarna till den
    fientlighet mot poliser och myndigheter som till sist
    kulminerar i sådana händelser som morden i Malexander.
    Det är mycket allvarligt när polismakten till och med
    har börjat ge sig på musik i syfte att kväsa en politisk
    kraft. Att medier underblåser polismaktens metoder genom
    att hetsa till handling eller i bästa fall rapportera om
    deras övergrepp som helt normalt polisarbete. Ett
    talande exempel är följande citat ur Göteborgs Posten
    22 oktober 1999:

    "Deltagare på nazifest kartlagda
    Varbergspolisen är nu färdig med kartläggning av
    ungdomarna som deltog vid en fest med nazistiska
    förtecken i Grimeton i juni i år. Polisen har genomfört
    samtal med alla ungdomar som kom från Varberg, 33 av
    cirka 130 deltagare. I ett pressmeddelande skriver
    polisen 'att det har kunnat konstateras att större
    delen av ungdomarna inte är uttalade nazister,
    däremot finns rasistiska strömningar'."

    Vidare rapporterar man helt okritiskt att "Polisen
    avslutar nu Grimetonärendet genom att konstatera att
    vissa i gruppen är försatta ur spel och andra behöver
    övervakas i framtiden".

    Med nyhetsrapportering som denna kan man väl minst
    sagt säga att KGB-typerna i Sverige har grönt ljus av
    medierna.

   3. Våldet mot nationella. Senast för ett par veckor
    sedan skedde ett planerat överfall med basebollträn
    mot en nationalist utanför hans hem i Haninge. Inga
    skriverier, ingen polisutredning. Listan över vålds-
    attentat mot nationella kan göras lång, mycket lång.

    Politiskt motiverade våldsbrott mot nationalister är
    mångfaldigt fler än mediers så populärt omnämnda
    "nazistiska våldsbrott". Om någon tvivlar på detta är
    det bara att teckna en prenumeration på Motkrafts
    elektroniska nyhetsbrev (www.motkraft.net), där bland
    andra AFA varje vecka raljerar om nya attentat och
    trakasserier mot politiska motståndare.

    Vill man leva i en demokrati skall en rättsstat knappast
    göra skillnad på vem som blir utsatt för brott eller
    varför han blir det. Polismaktens, myndigheternas och
    mediers ensidighet leder naturligtvis till frustration
    bland nationalister.

   4. Man utmålar gärna Sverige som slappt gentemot "nazism"
    och "rasism". Inget kan vara mer fel. Jämför domar
    etcetera för "hets mot folkgrupp" med andra länder och
    Sverige ligger högt upp. Lagarna är dessutom medvetet
    konstruerade på ett sådant sätt att de kan tolkas i
    princip hur som helst. Det är givetvis "slappt" av
    polisen att misshandla konsertdeltagare med stålbatonger,
    eller att döma folk till fängelse för att de höjt
    högerarmen i fel vinkel eller burit på runsymboler. I
    medier kan man lätt få uppfattningen om att säkerhets-
    polisen sysslar med annat än att bevaka nationella,
    enligt dem själva däremot är det deras huvudverksamhet.
    Trots detta kräver man från proffstyckarnas håll att de
    skall lägga ännu mer resurser på att förtrycka svenska
    patrioter.

   5. För att kringgå grundlagen vill man förbjuda "aktivt
    medlemskap i nazistiska eller rasistiska organisationer".
    Det skall med andra ord inte vara förbjudet att ha en
    nazistorganisation, men det skall vara förbjudet att
    medverka aktivt och till exempel dela ut flygblad, ge
    ekonomiska bidrag samt verka för att nya medlemmar
    rekryteras. Jag tror inte att Kinas företrädare kunnat
    förklara sina förbud bättre ...

    Och vad är en nazistorganisation? Alla nationalistiska
    organisationer är ju inte nationalsocialistiska. Det är
    våra politiska meningsmotståndare som kommer att bestämma
    vilka organisationer som skall förbjudas. Slutsatsen blir
    att alla organisationer som uppfattas som ett hot mot
    makteliten och deras intressen kommer att förbjudas.
    Enligt politikerna är det ju inte bara "nazistiska"
    organisationer som skall förbjudas, utan även så kallade
    "rasistiska" organisationer. Ni vet själva hur luddigt
    "rasist"-begreppet är, och det är väl det som är
    meningen.

    I stället borde vi ägna en stund åt att fundera över om
    inte det nationella motståndet är en yttring på grund
    av att något faktiskt är fel i samhället. De har i år
    kört över svenskens åsikter i invandringsfrågan och
    förväntar sig att det inte skall ske någon motreaktion.
    Och när detta sker så lyssnar de inte, utan vill
    förbjuda och tysta ned kritiken i stället så att
    vansinnespolitiken kan fortgå ostört. När medier
    rapporterade att 69 procent av medborgarna vill förbjuda
    "nazistiska" organisationer, så reagerar de ungefär som
    i sagan om kejsarens nya kläder. När den lille pojken
    påpekar för folket att kejsaren är naken så försöker
    massan få tyst på honom, för att på så sätt försöka sopa
    den obehagliga sanningen under mattan.

   6. I vilken av alla "debatter" har någon fått svara för
    "nazisternas" åsikter? Vet folket verkligen vad de vill
    förbjuda? Den så kallade "debatten" verkar ju snarare
    handla om att man med alla medel skall förhindra den
    ena sidan - "nazisterna" - att komma till tals.

   7. Det skulle även vara intressant att ta del av exempelvis
    Kinas argument gentemot omvärlden när de slår sönder
    regimkritiska organisationer och rörelser. Jag tror att
    en jämförelse med de argument som nu populärt förs fram
    skulle få en slående likhet.

   Man kan inte undgå att dra paralleller till Orwells
   mardrömsvision "1984".

   För de som vill höra den nationella sidans argument och
   synpunkter i de här frågorna rekommenderar jag webbadressen:
   http://www.folktribunen.com.

=================================================================

7.02 MORDET PÅ OLOF PALME
   En artikelserie i tio delar av Jan-Ove Sundberg

   Del 5: Sektspåret: De fanatiska brödraskapen

   Svårt misshandlad ringde Tommy Asklöf från Sundbysjukhuset i
   Köpenhamn till sin advokat i Stockholm, Bengt Sjönander.
   "Kom hit! Jag vet vem som mördade Olof Palme", var hans
   dramatiska budskap från sjuksängen. "Det är därför de har
   misshandlat mig!"

   35-årige Tommy Asklöf levde en stor del av sitt liv på fel
   sida om lagen. Han var välkänd på landets fängelser där han
   suttit sedan 1965 och aldrig varit ute ifrån i längre
   perioder än tre månader. I början av september 1986 fick han
   sin första permission efter ett bankrån, och tänkte åka till
   Spanien. Men resan slutade i Köpenhamn.

   Advokat Bengt Sjönander: "Han ringde mig och ville att jag
   omedelbart skulle flyga till Köpenhamn, och åka till Sundby-
   sjukhuset. Han berättade att han visste vem som mördade Olof
   Palme och att han kände sig tvingad att avslöja det han
   visste. Han ville inte säga något om det i telefon. Han
   kände sig förföljd och ville att jag skulle kontakta Hans
   Holmér."

   Enligt polisen i Köpenhamn var Tommy kraftigt berusad,
   förmodligen av tabletter, när de grep honom på eftermiddagen
   den 9 september. Han kunde inte ta vara på sig själv, enligt
   en polisman. "Vi släppte honom klockan 7.30 dagen efter",
   uppgav vakthavande befäl.

   Men Tommy Asklöf gav tidningen kvällsposten en helt annan
   version av händelseförloppet. Han berättade att polisen
   klockan 09.40 lämnat honom på en sjukstuga, och själv var han
   övertygad om att det var just dessa som hade misshandlat
   honom. Bakhuvudet var inslaget, kroppen blåslagen och en
   nackskada hade resulterat i att njurarna inte fungerade.

   Tommy Asklöf avled innan han hann berätta vad han visste om
   Palmemordet. "Han antydde dock att det finns ett samband
   mellan mordet på Olof Palme och styckmordet på den
   prostituerade Catrine da Costa i Stockholm sommaren 1984,
   men vilket samband sade han inte", säger advokat Bengt
   Sjönander.

   Catrine da Costa lämnade den 8 juni 1984 in en stereoradio
   och en väska på Centralens effektförvaring i Stockholm.
   Hon skulle hämta sakerna nästa dag, men hon kom aldrig
   tillbaka.

   Den 18 juli hittades de första plastsäckarna med delar av
   hennes styckade kropp. I augusti gjordes fler fynd, men
   huvudet saknas fortfarande och man vet ännu inte exakt hur
   hon dog. Alla inre organ hade tagits ur kroppen på ett sätt
   som görs vid en komplett obduktion.

   Obducenten Jovan Rajs har konstaterat, att mördaren hade
   kunskaper i kirurgi, ortopedi och obduktionsteknik.
   Misstankarna föll därför snabbt på en då 38-årig
   rättsläkare som också anhölls för mordet. Men bevisen mot
   honom höll inte och polisen tvingades släppa läkaren.

   DET HEMLIGA BRÖDRASKAPET

   På morgonen den 28 oktober 1987, grep polisen åter den
   misstänkta läkaren, som nu skulle höras om misstanke för
   incest med sin 4-åriga dotter. Den lilla flickan hade för
   polisen berättat, att hennes pappa läkaren och en vän till
   honom, under rituella former styckmördat Catrine da Costa.

   Polisen vet också att läkaren och hans medhjälpare ingår i
   ett hemligt brödraskap med en sjuklig förkärlek för döden
   i dess mest groteska former; ritualer med stympade,
   lemlästade och torterade människor, och att de frossar i
   bilder och beskrivningar av mördade människor.

   Stockholmspolisen misstänker att Catrine da Costa inte är
   den enda prostituerade som mördats av medlemmar ur den
   hemliga sekten, och man misstänker också att den ligger
   bakom mordet på den 22-åriga japanskan Kazuku Toyonaga,
   som i oktober 1986 hittades styckmördad i Köpenhamns hamn,
   där hon låg i fem olika plastpåsar.

   Spaningsledningen sökte redan från första början Olof
   Palmes mördare i en religiös sekt eller ett hemligt
   brödraskap. "I de här grupperna finns galenskapen, hatet,
   fanatismen och den envishet som måste till, för att
   genomföra ett sådant här vansinnesdåd", medgav en högt
   uppsatt poliskälla redan under Hans Holmér.

   EUROPEISKAMERIKANSKA EVANGELISTISKA KORSTÅGEN

   En sekt som på ett tidigt stadium intresserade polisen var
   EAEK, som bildades på 60-talet av svenskamerikanen John S.
   Torell. Den har ingen fast organisation och når sina
   svenska medlemmar enbart genom kassettband per post. Sekten
   är extremt bibeltroende och domineras av konspirations-
   teorier.

   "Palme bar det yttersta ansvaret för den svenska militärens
   nedrustning, som öppnade vägen för den sovjetiska invasion
   som är nära förestående", sade John Torell i Aftonbladet den
   21 mars 1986. "Det är bra att han är borta. Jag har uppmanat
   mina anhängare att rösta eller 'be' bort honom, men aldrig
   sagt att de skulle skjuta honom."

   SCIENTOLOGERNA

   En annan extrem och bevisligen farlig sekt som fått fotfäste
   i Sverige, och bland annat hjärntvättat och drivit sina
   medlemmar till hysteriska nervsammanbrott och ekonomisk
   ruin, är Scientologerna. I juli 1986 tog polisen en 34-årig
   avhoppare i förhör, för att få veta mera om kyrkans
   spionnät, och hatet mot Olof Palme.

   I direktiven för organisationens spioner står det: "Vi måste
   slåss med målet att totalt krossa fienden. Löpa linan ut och
   utplåna honom."

   Olof Palme ansågs som sinnebilden för det svenska skatte-
   trycket, något som hotade att omintetgöra eller "förinta"
   Scientologkyrkans existens i Sverige. Bakom resonemanget låg
   ett förslag som ansåg att Scientologerna inte var en ideell
   förening utan en affärsdrivande verksamhet. Som ideell
   förening var Scientologerna befriade från skatt. Som
   affärsdrivande verksamhet skulle de tvingas betala miljoner
   i skatt.

   Enligt avhopparen har det aldrig funnits ett hatobjekt så
   stort som Olof Palme. Den svenska statsministern var en
   "SP" - en "Surpressing Person", en förtryckande person. Som
   "SP" skulle han bekämpas med alla medel och i synnerhet med
   "dirty tricks", smutsiga trick.

   Marcus Nyman, Scientologernas informationssekreterare i
   Sverige, försvarade föreningen: "Vi har en reformverksamhet
   där vi samlar information, men i den får det inte begås
   några illegala handlingar över huvud taget. Jag vet, med
   handen på hjärtat, att vi inte har någonting med mordet på
   Olof Palme att göra."

   FÖRBEDJARE FÖR SVERIGE

   Mordet på Olof Palme var Guds hämnd för att Sverige inbjöd
   och välkomnade PLO-ledaren Yassir Arafat våren 1983. Så
   tolkar pingstpastor Kjell Sjöberg en profetia som framförts
   i en bönegrupp.

   Profetian löd i korthet: "Så skall skott ljuda och
   terroristdåd ske i ert lands huvudstad. Jag vill att ni
   från den här stunden skall minnas, att det ris man bundit,
   och den öppning man berett, skall komma tillbaka över
   ledningen själv. Skott, som skall genljuda i Norden genom
   terroristaktivitet, skall sätta punkt och skapa förvirring
   på ett sätt som man aldrig anat."

   Den framfördes när den religiösa sekten, "Förbedjare för
   Sverige" var samlade till så kallade böndagar i mars 1983.
   Målet var att med hjälp av bön stoppa PLO-ledaren Yassir
   Arafats officiella besök i Sverige. Profetior är en
   återkommande företeelse i pingströrelsen och 100 000-tals
   människor i Sverige har hört och tror på dem.

   BYRÅ 1

   I december 1985 dömdes "Bombmannen" Lars Tingström av Svea
   hovrätt till livstids fängelse, bland annat för sprängningen
   av chefsåklagare Denckers villa. Hela hösten 1986 arbetade
   advokat Pelle Svensson för att fria "Bombmannen". Hans
   trumfkort var fyra vittnen, som hoppat av från en religiös
   extremsekt.

   Under rättegången berättade en avhoppare att han en tid
   bodde ihop med en av medlemmarna i sektens hemliga
   terrorgrupp, kallad Byrå 1. Den hade 500 personakter på
   "fiender" till rörelsen och sysslade med spionage,
   infiltration av svenska myndigheter; som polisen i städer
   över hela landet, inbrott med hjälp av låssmeder, avancerad
   telefonavlyssning, att hålla snokande journalister borta,
   kontroll av egna medlemmar, etcetera.

   I september 1986 lämnade Pelle Svensson över allt material
   han samlat om sekten, till spaningsledningen under Hans
   Holmér.

   Materialet innehöll bland annat bilder. En föreställde en
   man i 45-årsåldern som under en period 1985 vistades i USA,
   där sekten har sitt högkvarter, och ägnade sig åt skjut-
   träning med samma typ av vapen som polisen tror att Palmes
   mördare använde - en Smith & Wessen .357 Magnum. På bilden
   håller mannen samma slags vapen i sin hand.

   "Jag tror att sekten är inblandad i mordet på Olof Palme",
   sade Pelle Svensson till kvällstidningarna i samband med att
   materialet om den överlämnades till polisen.

   Enligt sektens synsätt är staten och etablissemanget
   fiender, och de talar tydligt och klart om att "hantera"
   människor som står i vägen för deras idéer. På listan
   finns flera regeringsmedlemmar, enligt advokat Svensson.

   Han avslöjade att han under rättegången mot "Bombmannen"
   hotades av sekten. Torpeder dök upp i åhörarbänkarna och
   riktade hätska blickar mot hans vittnen, avhopparna. När
   de inte kunde skrämma dessa till tystnad, vändes
   hotelserna mot Pelle Svensson. Han tvingades ändra vanor
   och rutiner när han vistades i Stockholm. Han bytte hotell
   varje natt, fick ständigt se sig om över axeln och ta olika
   färdvägar till rättssalen.

   "Det lugnade sig när domen föll. Bombmannen fälldes som
   skyldig och ingen uppmärksamhet riktades mot sektens
   verksamhet. Jag har dock fortsatt mina efterforskningar för
   att få till stånd en ny utredning, och sekten har på nytt
   trakasserat mig", avslöjade Pelle Svensson.

   I juli 1987 kontaktades spaningsledningen av en man i svår
   samvetsnöd som påstod: "Jag har hoppat av det brödraskap
   som mördade Olof Palme. Jag fruktar för mitt liv, ni måste
   hjälpa mig!" Mannens uppgifter ansågs så heta att han
   omedelbart sattes under polisbeskydd. Han förklarade
   själv, att enbart avhoppet innebar att han skrivit under
   sann dödsdom.

   Sektens regler var stenhårda, för i dess översta skikt satt
   några av samhällets absoluta toppar!

   Den 4 september samma år, var spaningsledningen så
   överraskande optimistisk, att dess talesman Ingvar Eriksson
   avslöjade för medierna: "Gemensamt för sekterna och
   brödraskapen har varit det intensiva hatet mot Olof Palme,
   som betecknats som 'Satan själv' och någon som 'måste
   utrotas'. Dessa extrema grupperingar har de ekonomiska
   resurser som behövs för att finansiera ett mord, och just
   så kan ha skett. Vi är i dag mycket optimistiska när det
   gäller 'sektspåret', för det har nämligen dykt upp något
   utomordentligt intressant i ett av de gamla spåren ..."

   I nästa nummer av FNA: Agentspåret.

=================================================================

7.03 "POLITISKA" DÅD BANAR VÄG FÖR ORGANISATIONSFÖRBUD

   "Dumma hundar biter stenen, inte den hand som kastade den."

   Justitieministerns förslag om en kriminalisering av aktivt
   medlemskap i vad man betecknar som "kriminella"
   organisationer är inget nytt. Det är en plan som har
   funnits på ritbordet länge. På Justitiedepartementet har man
   under flera år utrett och utarbetat en sådan förbudsplan.

   Våra makthavare har helt enkelt väntat på att tiden skall
   bli "mogen" för förbudslagens genomdrivande. Det finns
   nämligen starka krafter som vill inskränka det svenska
   folkets grundläggande fri- och rättigheter. Denna förbudslag
   är speciellt framtagen för att KRINGGÅ vår svenska grundlag.
   Bara detta faktum borde få vaksamma människor att dra
   öronen åt sig. I och med den senaste tidens dåd har tiden
   onekligen blivit mogen för en sådan inskränkning i det
   svenska folkets grundläggande friheter.

   Makthavarna har inget emot dåd av det slag som skett den
   senaste tiden. Dåden utgör ju inget hot mot systemet eller
   mot makthavarna själva. Händelserna har i stället den
   effekten att de stärker makthavarnas grepp genom
   möjligheten till inskränkningar i medborgarens friheter och
   att den stärker deras ihåliga argument - inte för att
   argumenten bär sig själva - utan endast genom att
   motståndaren utmålas som djävulen själv.

   Det har i själva verket varit så länge, att makthavarna inte
   har några hållbara argument för sin destruktiva politik. Den
   enda möjligheten de har är just detta att påstå att allt
   annat leder raka vägen till gaskamrarna i Auschwitz. Som om
   svenskarna har något med Auschwitz att göra, som om
   svenskarnas motstånd mot främmande exploatering, främlings-
   invasion och kulturimperialism är det samma som
   massutrotning av judar. Enligt medierna är det givetvis så,
   och detta beror inte på att det är så, utan som jag sagt
   ovan, att det är det enda argument makthavarna har kvar.

   Genom ett förbud mot aktivt medlemskap i organisationer
   hoppas man från makthavarnas sida att på sikt omöjliggöra
   eller åtminstone allvarligt försvåra för svenskarna att
   göra motstånd mot främlingsväldet. Syftet är givetvis inte
   att få slut på våldet i samhället, eftersom detta knappast
   genereras från "nazistiska" eller ens kriminella
   organisationer utan i stället från makthavarnas destruktiva
   politik. Det är politiker och andra makthavare, särskilt
   inom medierna, som bär ansvaret för det eskalerande våldet i
   samhället. Det är dessa människor som bryter ner och förstör
   vårt land.

   Makthavarna vill att vi likt den dumma hunden skall angripa
   sjukdomssymtomet, inte det illasinnade virus som bär
   skulden, eftersom detta virus utgörs av makthavarna själva.
   Symtomet är alienerade unga män som begår våldsamma
   handlingar. Avrättningen av två poliser i Malexander har
   sitt ursprung i förstörelsen av Sverige - i försöken att slå
   sönder det svenska samhället och skapa ett gränslöst
   mångkulturellt "samhälle". Polismördaren är inte lika mycket
   "nazist" som han är en symbol för den multietniska och
   mångkulturella katastrofpolitiken. Dåden går inte att skylla
   på en ideologi utan är i stället ett resultat av de
   slitningar och de konflikter som uppstår i mångkulturella
   områden där alla gränser och värden suddats ut för att
   ersättas av förvirring, frustration och slutligen av
   aggression.

   Våra makthavare är knutna till främmande intressen, det är
   naturligt för dem att vilja förstöra den svenska national-
   staten och det svenska folkets etniska, kulturella och
   territoriella integritet. Ett enat och medvetet folk utgör
   ju ett hinder på vägen mot exploatering och globalisering.
   Den internationella storfinansen vill ha öppna gränser, de
   vill ha lättpåverkade, lättstyrda och rotlösa medborgare.
   All form av naturlig lojalitet inom folk och raser utgör
   ett hot mot deras mål.

   Genom mediekonglomeraten underblåser de alla former av
   destruktiva beteenden, inklusive våld. Det är ingen som
   skall tro att mediemogulerna är omedvetna om att vålds-
   filmer på video, tv och på bio genererar våld i samhället.
   Massmedierna är först och främst propagandaverktyg avsedda
   att påverka folks åsikter och beteenden. Vill man ha bevis
   för vad som står på deras sociopolitiska agenda, räcker
   det med att slå på tv:n. Hade mediemogulerna varit emot
   våld, pornografi med mera hade du garanterat märkt det på
   utbudet.

   Problemet är att den senaste tidens våldsdåd spelar våra
   fiender i händerna. Det som har skett är till deras fördel,
   inte till vår. Att våra fiender vill bryta ner och förstöra
   Sverige innebär samtidigt att vi har ett ansvar att motverka
   detta. Det är vår skyldighet att skapa ordning där
   ordningen bryter samman, att skapa enighet och samhörighet
   mellan svenskar där mångkulturen slår sönder, att återskapa
   kultur och traditioner där de bryts ner och att göra
   motstånd på alla områden där fienden angriper vår kultur
   och vårt folk. Det är samtidigt vår plikt att vara politiska
   realister. Det innebär att vi endast får göra det som klart
   gagnar våra intressen. Att avrätta två poliser gagnar inte
   vår sak. Att skjuta en fackföreningsman gagnar inte vår sak.
   Inga av de våldsdåd som genomförts det senaste året har
   gagnat vår sak, tvärtom. Dessa dåd har varit destruktiva,
   de har mötts av oförståelse hos det svenska folket och de
   har gett oss nya fiender i en tid då vi definitivt inte har
   råd med nya fiender.

   Om vi säger att vi verkligen befann oss i ett "krig" som
   dessa "män av handling" påstår att vi gör när de talar om
   "den väpnade kampen", då är det verkligen viktigt att det
   som görs verkligen är genomtänkt. I så fall är det ju
   precis som i en armé - handlar man fel, förlorar man. Ett
   krig förs inte av känslomässiga hetsporrar utan av kall-
   hamrade generaler. Problemet med hetsporrarna är att det
   inte finns några generalplaner, inga generalstaber, inga
   strategier. De gör endast det som faller dem in. En väpnad
   kamp kan inte föras utan en strategi, generaler och
   långsiktiga planer. Ur denna synpunkt förefaller därför
   dessa hetsporrars "väpnade kamp" rent absurd. Det enda som
   kan komma ur denna "väpnade kamp" är att den välorganiserade
   motståndaren vinner allt fler fördelar och stärker sin egen
   position. Krig skall man inte föra om det inte finns en
   utsikt att vinna.

   Som politiska handlingar är de senaste dåden inte
   försvarbara. Det är inte frågan om vad som är rätt eller
   fel, det är inte frågan om huruvida "Peter Karlsson"
   förtjänade bilbomben eller inte. Det enda viktiga är
   konsekvenserna och effekten av det som har hänt. Huruvida
   det varit till den nationella befrielsekampens fördel eller
   inte - vilket det definitivt inte varit. Dessutom kan vi
   inte rycka ut en av händelserna ur sammanhanget och säga
   att den var bra och de andra dåliga, eftersom samtliga
   händelser nu ingår i en politisk helhet. Eftersom vi
   fortfarande endast når ut till en minoritet av det svenska
   folket får vi acceptera att det är massmedier som
   Aftonbladet och Expressen som formar folkets uppfattning
   om dessa händelser. Det innebär att Björn Söderberg var en
   godsint fackföreningsman i folks ögon, inte att han var en
   inskränkt Stasityp som angav sina arbetskamrater för att
   de hade fel politiska åsikter.

   Det är olyckligt att vi, just som vi höll på att rycka
   fram, nu är tvungna att ta några steg tillbaka. Det som
   skrämmer mig är inte våldet, eftersom det inte är annorlunda
   än övrigt våld i samhället, utan möjligheten att ett fåtal
   hetsporrar i ofrivillig samverkan med vårt folks fiender på
   ett ögonblick kan förstöra alla våra organiserade
   ansträngningar.

   Jag uppmanar därför de individer som möjligtvis tänkt
   genomföra liknande dåd att avstå från detta. Det är inte upp
   till er som individer att påverka ett helt folks politiska
   framtid. Vi befinner oss i ett mycket känsligt skede av
   kampen. Att på eget bevåg genomföra liknande dåd är inte
   patriotiskt, eller för den delen nationalsocialistiskt - det
   påminner mer om anarkism.

   Att en majoritet av det svenska folket nu låter sig luras,
   och stöder våra fienders rop på organisationsförbud är
   tyvärr inte bara ett resultat av mediernas lögnaktiga hets,
   det är också resultatet av vissa personers ofolkliga
   handlingar.

   Svensk patriotism har inget att tjäna på terrorism. Våld
   skall endast användas när det är absolut nödvändigt, till
   exempel i självförsvar. Svenska motståndsrörelsen anser att
   mord på polismän och "fackföreningsmän" är ytterst skadligt
   för den nationella frihetskampen.

   [nationell information]

=================================================================

7.04 DE OSYNLIGA MAKTHAVARNA
   Reportage av Jan-Ove Sundberg.

   Frimurarna är en stat i staten. Osynliga makthavare som
   rycker i trådarna när det behövs och agerar i det fördolda.
   De är oerhört känsliga för kritik, men själva har de
   ingenting till övers för den öppna, demokratiska värld som
   finns utanför de stängda dörrarna och som människor trots
   allt mår bäst av att leva i. Nu har kungen vägrat att
   efterträda prins Bertil som stormästare i Svenska Frimurare-
   orden. Tack, Ers Majestät, ni tar er!

   Carl den XVI Gustaf fick både en muntlig och en skriftlig
   förfrågan om att bli stormästare men tackade nej utan att
   motivera sig. Han har även tidigare varit totalt
   ointresserad av frimurarna och trots påtryckningar har
   han vägrat att gå med. Han är formellt dess högste
   beskyddare men det kräver inte att han deltar personligen.

   En frimurare som inte törs framträda öppet, för att inte
   trampa sina bröder på tårna, sade i Expressen:

   "Det finns strikt formella skäl till varför kungen inte
   vill bli medlem i orden. I samband med att en ny medlem
   väljs in i en loge så hålls en högtidlig ceremoni. Den
   nye ordensbrodern måste ställa sig på knä och få en sorts
   välsignelse av en högt uppsatt ordensmedlem. Det anses
   direkt opassande att en kung faller på knä för en svensk
   undersåte."

   Ytterligare en frimurare som vill vara anonym framträder
   i Expressen (Vad är de rädda för, egentligen?), och säger
   sig vara både arg och ledsen över att kungen nobbar dem,
   och han fortsätter: "Kungar har i över 200 år varit
   stormästare. Jag frågar mig vad kungen skulle tycka om vi
   i Sverige bröt traditionen att ha monarki?"

   Särskilt pålästa verkar de inte, frimurarna. Monarkin är
   inte i första hand en tradition, utan ett kungligt arv
   som dessutom finns inskrivet i den svenska grundlagen.
   Frimurarna däremot, har alltid betraktats som något ytterst
   suspekt och det finns i dag en rad böcker, både svenska och
   utländska, som avslöjar vad som händer bakom deras stängda
   dörrar.

   FNA har tittat närmare på dokumentationen om Frimurarna,
   och funnit ännu bättre motiv för Carl XVI Gustaf att inte
   bli en av de osynliga makthavarna.

   Den bästa svenska boken som skrivits om frimurarna är den
   religiöse författaren Kjell Sjöbergs LÅT VARNA ER! utgiven
   på förlaget Salt & Ljus 1983. I januari 1985 granskades
   frimurarna av den undersökande journalisten Göran Skytte,
   som på den tiden skrev för Aftonbladet.

   I serien kunde man för första gången visa avslöjande bilder
   inifrån frimurarnas källare, tagna av en nyfiken byggnads-
   arbetare. 1995 granskades frimurarna av Expressen, som i
   två stora reportage berättade om deras "ockulta riter och
   uråldriga ceremonier ..."

   Låt mig börja med Kjell Sjöbergs bok. Den må vara drygt tio
   år gammal, men den står sig bra mot senare undersökningar:

   Den amerikanske generalen Albert Pike tränades av den
   italienske frimuraren, stormästaren och revolutionären
   Mazzini att överta en internationell terrororganisation,
   som Mazzini startat. Pike blev så tagen av Mazzinis idé
   om en världsregering med en frimurare som världens ledare,
   att han omedelbart bärjade arbeta för den sakens skull i
   USA. Mellan åren 1859 och 1871 utarbetade han planer på
   att erövra världen genom tre världskrig och flera
   revolutioner.

   Den 15 augusti 1871 skrev Albert Pike ett brev till Mazzini,
   som löd: "Vi skall släppa lös anarkister och ateister. Vi
   skall skapa en stor social omstörtning med all den skräck
   och fasa som följer med en sådan. Den skall en gång för
   alla göra klart, att ett gudlöst samhälle är roten och
   ursprunget till grymhet och blodigt tumult. Detta kommer
   att tvinga mänskligheten att försvara sig över hela jorden
   mot en minoritet av världsrevolutionärer. Människor kommer
   att utrota dessa förstörare av en civiliserad värld."

   "Världens befolkning kommer vid det laget att ha blivit
   berövad sin tro på kristendomen, och de som varit religiöst
   förankrade kommer att flyta omkring utan ledare och mål.
   Detta kommer att göra massorna öppna för något nytt. De
   kommer att söka en andlig kunskap utan att veta var de skall
   finna den. Det är då vi skall låta dem få veta den fulla
   sanningen, den rena läran om Lucifer, som till slut skall
   komma fram inför alla människor. Detta kommer att skapa
   en allmän folkresning, vilket kan bli möjligt när både
   kristendomen och gudlösheten har blivit utrotade från
   denna jord."

   Träffande i våra tider, eller hur? Ingen religion är på
   sådan tillbakagång som kristendomen och religions-
   historikerna är överens om att gudlösheten breder ut sig
   för varje dag som går. Skräck och fasa härskar på våra
   gator, där inte ens polisen kan skydda oss längre.
   Trosberövade människor famlar efter andlig upplysning,
   men går hellre till påstådda utomjordingar, djävuls-
   dyrkare och svartkonst än till något tryggt, harmoniskt,
   positivt och ljust.

   Enligt Kjell Sjöberg förs Mazzinis och Pikes visioner
   vidare av dagens frimurare, som inte bara anser att de
   står över lagen utan också visar det ibland. Skräck-
   exemplet är P2 i det korrumperade Italien.

   Den italienske premiärministern Arnaldo Forlani fick i
   maj 1981 lämna in sin avskedsansökan i samband med
   avslöjandet att frimurarna infiltrerat en stor del av
   Italiens ledarskap. Frimurarna anklagades för politiskt
   och militärt spionage och flera av dess ledande
   medlemmar var inblandade i ekonomisk brottslighet av
   jätteformat.

   Tretton parlamentsledamöter i Forlanis kristdemokratiska
   parti var medlemmar i det hemliga maktcentrum som
   kallades Propaganda 2 (P2) och som skyddades av kända
   finansgenier. I samband med den internationelle
   bedragarbankiren Sindonas bankrutt gjorde polisen en
   razzia i bostaden hos finansmannen Licio Gelli. Där
   fann man en lista på frimurarlogens 953 medlemmar och
   ett helt arkiv, som skulle ha gjort säkerhetspolisen
   grön av avund. Uppgifter om landets ledande personer,
   om partier och organisationer, hade insamlats av
   medlemmarna på ett olagligt sätt. P2-logens arkiv
   uppgavs innehålla så mycket hemlig information, att
   organisationen kunde betecknas som "en stat i staten",
   som tydligen planerade att ta över landet i ett
   krisläge.

   Man har undrat i vems intressen som Gelli och P2 arbetade
   för maktövertagandet. Var Licio Gelli allierad med
   nyfascistiska rörelser eller utländska makter? Gelli hade
   många internationella kontakter med länder i Östeuropa
   men också med Sydamerika och speciellt Argentina, dit han
   flydde efter avslöjandet. Polisen har aldrig fått fram i
   vems intressen som P2 arbetade.

   Du som läser det här kan fundera på om något av
   nedanstående, som avslöjades i samband med P2 i Italien,
   inte redan hänt eller händer i Sverige och kan antas ha
   samma kopplingar:

   P2 var inte bara ett brödraskap, där man lovade att skydda
   och hjälpa varandra i karriären. Dess ledning var i händerna
   på storfinansens män, som använde logen för att sätta sig
   över landets lagar. P2-ordens finansmän var inblandade i
   ekonomisk brottslighet där man lurade staten på 20 miljarder
   kronor i förlorade skatteinkomster. Genom fusk med falska
   intyg, som man fick genom mutor, sålde man oljeprodukter
   som eldningsolja i stället för drivmedel, därför att den
   senare produkten var belagd med högre skatt. Politiska
   partier gavs stora summor i illegala bidrag. Stora summor
   gavs också till mutor.

   Till olagligheterna hörde också illegal valutautförsel av
   stora mått och oegentligheter vid aktietransaktioner. P2
   hade också förgreningar till den italienska maffian, som
   sysslade med knark- och vapensmuggling, politisktmilitärt
   spionage och illegala valutaaffärer. Bankdirektören
   Roberto Calvi var en av spindlarna i nätet i P2-affären.
   Han hann inte fly till Sydamerika som de andra i toppen,
   och var livsfarlig för de osynliga makthavarna. I juni
   1982 hittades han mördad i Themsen utanför London.

   Kan något liknande hända i Sverige? Frimurarna skulle
   förstås indignerat utbrista: "Nej, sådant händer inte här."
   Carl XVI Gustaf är förstås väl medveten om P2 och insatt i
   vad som drabbade Italien och personligen tror jag att
   kungen anser, att det som hände där kan hända här och vi
   kan aldrig någonsin garantera enskilda medborgares
   säkerhet, inför ett sällskap som väljer att stå utanför de
   demokratiska spelreglerna.

   Göran Skytte blev naturligtvis inte populär hos de osynliga
   makthavarna när han som Aftonbladets skribent avslöjade vad
   de svenska frimurarna egentligen höll på med, i sin
   artikelserie i januari 1985.

   Skytte skriver: "Jag har gått igenom allt som skrivits om
   de svenska frimurarna i svensk press de senaste tio åren.
   Det mesta är oerhört negativt. Man kan sammanfatta denna
   publicitet på följande sätt: tidningarna påstår att
   frimurarna är en kvinnofientlig och antisemitistisk
   organisation som ägnar sig åt hemliga och ockulta riter med
   dödskallar och likkistor och man dricker blod och man svär
   fasansfulla tystnadseder där man går ed på att bli dödad
   om man bryter mot sitt tystnadslöfte."

   "Allt detta låter som vansinne och påhitt. Men faktum är:
   det är delvis sant. Kvinnor är portförbjudna. Den som icke
   är kristen får inte bli medlem - detta gäller till exempel
   judar och muslimer. Man har medeltida ritualer med starka
   inslag av ockultism och mysticism. Man har dödskallen som
   symbol. Varje medlem måste svära en ed att inte avslöja
   någonting om sin organisation och dess ritualer för
   utomstående."

   Och fortsätter: "Medlemmarna i Svenska Frimurare Orden har
   ett mycket stort inflytande i det svenska samhället.
   Frimurarna har i dag medlemmar i toppen på praktiskt taget
   varenda viktig och central institution: i stats-
   förvaltningen, rättsväsendet, militären, näringslivet,
   politiken, kyrkan och dessutom finns det ett stort antal
   journalister som är frimurare. Man kan inte utesluta att
   dessa frimurare sinsemellan har förbindelser och
   lojaliteter som gör att de i praktiken blir ett slags
   stat i staten, en för allmänheten dold maktfaktor."

   Jag håller fullständigt med Göran Skytte och det gör
   uppenbarligen även Carl XVI Gustaf, som fattat ett så
   klokt beslut!

   Efter sin uppmärksammade, välskrivna och väldigt avslöjande
   artikelserie fick Göran Skytte brev och telefonsamtal från
   cirka 300 personer. Fem av dem hävdade att de hade bilder
   från "hemliga skelettrum" i frimurarnas lokaler i Stockholm.
   Det är ett rykte som länge har gått om frimurarna men som
   tidigare aldrig kunnat bevisas. Göran Skytte ställde också
   den frågan, riktad till bankdirektör Lars Piehl, medlem i
   Högsta Rådet, som svarade: "Det är fel. I vart fall har vi
   inget sådant rum i Stockholm. Vad jag känner till. Men jag
   har inte varit i alla lokaliteter."

   Två av de fem tipsare som hörde av sig bedömdes av Göran
   Skytte ha äkta skelettbilder.

   Det första bildbeviset bestod av en 8 mm smalfilm tagen i
   smyg av en elektriker som utförde några installationer i
   frimurarnas högkvarter på Blasieholmen i centrala Stockholm.
   Skytte: "Filmen visar att väggarna i en trång gång i
   källaren är täckta med skelettdelar och dödskallar." Som
   kronan på verket lät Aftonbladet framkalla en ruta från
   filmen och publicerade den i tidningen.

   Bildbevis nummer två kom från en byggnadsarbetare, som
   även han släppts in i det allra heligaste för olika
   restaureringar: "Han har tagit en hel serie stillbilder
   inne i ett rum i frimurarnas högkvarter på Blasieholmen.
   Bilderna är mycket tydliga och föreställer en vägg som är
   full med skelettdelar och dödskallar från golv till tak.
   Man ser också en likkista med dödskalle på locket."

   Kan ni se framför er hur Carl XVI Gustaf böjer knä i ett
   rum fullt med skelettdelar? Jag kan det inte.

   Exakt tio år senare, i januari 1995, gjorde Expressens
   reportageteam Michael Jonsson och Peter Svensson nya
   avslöjanden om de osynliga makthavarna. Bland annat
   intervjuades statsvetaren Anders Westholm, docent vid
   Uppsala universitet, som undersökte cirka 2 000 svenskar i
   ledande positioner i den stora statliga maktutredningen,
   som blev klar 1990.

   Expressen frågade: Kan frimurarna vara en fara för
   demokratin? Westholm svarade: "I den mån en organisation
   bidrar till att minska mångfalden av uppfattningar och
   beslutsalternativ är den en fara för demokratin. Det skulle
   ju kunna leda till internationella rekryteringar till elit-
   befattningar." I klartext, ja! Jonsson & Svensson kunde
   också berätta att katolska kyrkan bannlyst frimurarna, att
   grekiskortodoxa kyrkan inte längre accepterar präster som
   är frimurare och att den svenska frikyrkorörelsen tagit
   mycket kraftigt avstånd från frimurarnas verksamhet.

   Fram till i slutet av 1994 var en av Sveriges biskopar,
   Jan Arvid Hellström i Växjö stift, aktiv frimurare. Natten
   den 29 december var han på väg hem från Kalmar tillsammans
   med två bröder: Sven Lindegård, en av toppmännen inom
   frimureriet och före detta biskop i Växjö och Bo J.
   Pettersson, journalist på Smålands-Posten. I frimurarnas
   ståtliga lokal i Kalmar hade Hellström upphöjts till grad
   IV-V och lotsats fram i dödens gång längs dödskallar och
   benknotor. På hemvägen dödades han, Lindegård och Pettersson
   i en trafikolycka.

   Expressen blev nedringd av rasande frimurare från hela
   landet sedan tidningen avslöjat deras hemliga ceremonier och
   enligt reportern Thomas Mattsson gick de så långt att,
   "flera av frimurarna som ringde uttalade också rena
   hotelser".

   Då FNA inte har Expressens tillstånd att återge de hemliga
   graderna, rekommenderar vi dig som är intresserad att
   skaffa Expressen av den 12 januari 1995, där dessa finns att
   beskåda på sidorna 14-15. Vi tänker emellertid ta oss
   friheten, att citera ur några av de mest uppseendeväckande
   graderna.

   GRAD III:
   "Detta är dödens grad. Lokalen skall vara en mörk grav-
   kammare. Mitt i rummet står en likkista, på kistlocket
   ligger ett kranium av en människa. Här utförs en rituell
   begravning. Den som skall bli S:t Johannesmästare läggs i
   kistan och bärs bort under sorgmusik."

   GRAD X2:
   "En präst tar fram ordenskalken med vin. Tidigare fick den
   som skulle antas rispa sig i högra handens tumme och droppa
   blod ner i en bägare. Numera görs detta endast symboliskt.
   Prästen tar enligt ritualen fram en hemlig kristallflaska
   med gammalt blod från tidigare invigda bröder och låter tre
   droppar blanda sig med rödvinet från ordenskalken. Prästen
   läser ett bibelord och uppmanar den sökande att dricka det
   blodblandade vinet. Därefter dricker prästen själv, och
   skickar sedan runt blodvinet till övriga bröder runt
   altaret."

   Att kritiskt granska frimurarna är förenat med livsfara. Det
   fick teologen Sverre Dag Mogstad erfara, sedan han i boken
   "Frimureri" avslöjat vad de norska frimurarna har för sig.
   När boken publicerades fick han ett hotfullt telefonsamtal
   från Sverige: "Du vet väl vad som händer den som bryter
   tystnadsplikten?" Jodå, det visste Sverre Dag Mostad.
   Nyckelmannen i P2-skandalen, Roberto Calvi, ansågs också ha
   brutit mot tystnadsplikten enbart genom att ha låtit sig
   avslöjas och i juni 1982 mördades han. Han hittades hängd
   under Blackfriars Bridge i London. Italienarna sammankopplar
   namnet på bron med P2-ordens sed, att medlemmarna är klädda
   i svarta kläder. Det symboliska mordet var samtidigt en
   varning till andra frimurare: Låt dig aldrig avslöjas,
   avslöja aldrig vad du vet om oss!

   Sverre Dag Mostad lever emellertid än och inte heller
   lyckades frimurarna få hans bok stoppad, vare sig i Norge
   eller i Danmark och det trots att de gick till domstol.
   Alla makthavare är dessbättre inte frimurare.

   Det höll på att gå illa även för Stephen Knight, en engelsk
   författare som på 80-talet utgav boken "The Brotherhood"
   (Brödraskapet), och visade att frimurare på hög nivå
   infiltrerat hela det engelska samhället. Gång på gång hade
   de sedan varit inblandade i olika rättsskandaler om
   korruption och brottslig eller moraliskt klandervärd
   "brödrapolitik". Stephen Knight hotades både per telefon
   och personligen, men det stannade vid hot. Han lät sig dock
   inte skrämmas och gick till medierna med allt han fick
   utstå. Inrikesministeriet lovade att tillsätta en utredning,
   men som så många gånger tidigare rann den ut i sanden.

   1996 föll en dom i Högsta domstolen (HD), som säger att det
   i Svea Rikes Lag är förbjudet att använda dödskallen som
   symbol i rasistiska sammanhang. Lagen har hittills bara
   tillämpats på nynazisterna. Frimurarna har gått fria och
   inte ens varit på tal, trots att de bevisligen diskriminerar
   judar och i det sammanhanget använder dödskallen som symbol!
   Men juristerna i HD är kanske frimurare de också?

   Att det finns journalister som är frimurare är ett hot mot
   en hel yrkeskår. För det är precis som Göran Skytte säger:
   "Som journalist skall man informera opartiskt samt kritiskt
   granska de mäktiga och inflytelserika. Som frimurare tillhör
   man en till stora delar hemlig organisation, och man har
   svurit en ed att inte avslöja denna organisations
   hemligheter." "Dessutom: denna organisation är ett
   brödraskap just för de mäktiga och de inflytelserika. Det
   går inte ihop."

--------------------------------------------------- annons ------
Fast telefoni och GSM till marknadens lägsta priser! 
Ring till New York för 69 öre/min http://www.flashback.se/telecom
-----------------------------------------------------------------
_________________________________________________________________

   F L A S H B A C K  N E W S  A G E N C Y  #  1 2 5

   Redaktör:         Korrektur:
   Jan Axelsson       Markus Holm

   Medarbetare och bidragsgivare:
   - Pär Eriksson
   - Per Johansson
   - Robert Pawlik
   - Jan-Ove Sundberg

   Källor:
   - 25 timmar       : http://www.25timmar.se/
   - Aftonbladet      : http://www.aftonbladet.se/
   - Amnesty        : http://www.amnesty.se/
   - Bryt Tystnaden    : http://hem2.passagen.se/gkrantz/
                rydahl.html
   - Computer Sweden    : http://www.idg.se/cs/
   - Dagens Nyheter    : http://www.dn.se/
   - ETC          : http://www.etc.se/
   - Friktion       : http://hem2.passagen.se/friktion/
   - Internet World    : http://www.idg.se/iw/
   - Journalisten     : http://www.algonet.se/~journali/
   - Kritik        : http://www.kritik.com/
   - Magazine Magnus    : http://magazine.magnus.se/
   - Motkraft       : http://www.motkraft.net/
   - MP3 Sverige      : http://www.mp3sverige.nu/
   - Nationell Information : http://www.folktribunen.com/
   - PC för Alla      : http://www.idg.se/pcforalla/
   - PC Online       : http://www.pconlinemag.com/
   - Resetipset      : http://www.resetipset.nu/
   - RFSL         : http://www.rfsl.se/
   - Situation Sthlm    : http://www.situationstockholm.se/
   - Veckans Contra    : http://www.contra.nu/
   - Vision        : http://www.vision-media.se/

   Flashback är en politiskt och religiöst obunden tidskrift.
   Främsta bevakningsområden är alternativ information med en
   tyngd på gränsbrytande värderingar och attityder som står
   i opposition till det övriga samhället.

   Flashback innehåller periodvis information kring ämnen som
   i Sverige är uppenbart olagliga. Publicering är enbart gjord
   i ett informativt syfte.

   Flashback sprids främst i digital form, men finns även som
   papperstidning. Den tryckta utgåvan av FNA är befriad från
   annonser.

   Utgivning: 12 nummer per år.
   Nästa nummer: 22 december 1999.

   Starta prenumeration      Avsluta prenumeration
   http://www.flashback.se/fna/  http://www.flashback.se/fna/

   Flashback, Box 26067, 100 41 Stockholm, Sverige
   E-post: fna@flashback.se
   Fax: 08-50 31 11 03
   Webbadress: http://www.flashback.se/fna/

   Postgiro: 169 18 26-0
   Bankgiro: 5080-5621

   Annonsering i Flashback
   E-post: annons@flashback.se
   Telefon: 08-20 35 05

   En prenumeration på Flashback magazine (papperstidning)
   kostar 150 kronor och inkluderar tre utgåvor.

   Flashback FAQ: http://www.flashback.se/faq/

   ------------------------------------------------------------
   FLASHBACK    OVER 16 YEARS OF UNDERGROUND    1983-1999
   ------------------------------------------------------------