------------------------------------------------------------
   FNA NEWSFLASH #11              11 oktober 2000
   ------------------------------------------------------------

   FLASHBACK ÄR TILLBAKA PÅ NÄTET - OCH BESVARAR ALLA LÖGNER!

   Under veckan då Flashback varit avstängt från nätet har 
   lögnerna haglat i medierna.
   Likt en dåres envishet har man från såväl KPNQwest som 
   Air2Net hävdat att något avtal mellan Air2Net och 
   Flashback aldrig har existerat. 

   Vi har erbjudit samtliga journalister att granska 
   kontraktet, och även lagt upp underskriften från avtalet
   på adressen: http://www.flashback.se/signatur.jpg.
   Denna underskrift publicerar vi i skenet av de något 
   patetiska lögner som man från både KPNQwest och Air2Net
   presterat under veckan.

   Citat från KPNQwest och Air2Net i urval:

   >> "Det är tråkigt att Flashback tror att de har ett
    kontrakt. Det finns inget. Vi har fått en förfrågan
    från dem, som vi sagt nej till, säger Anders Oscarsson,
    vice vd på Air2Net. Varför? Vi fick inte sälja vidare
    bandbredd till Flashback från vår leverantör."
    - Aftonbladet

   >> "Jag har talat med vår partner och det finns inget 
    bekräftat avtal, säger Anders Öhnfeldt, vd för KPN 
    Qwest i Sverige." 
    - Computer Sweden

   >> "Enligt KPNQwest vd Anders Öhnfeldt, har man ingen 
    skyldighet att koppla upp Flashback bara för att de
    skrivit kontrakt med en av deras återförsäljare." 
    - FLT

   >> "Man menar att bara för att det finns ett kontrakt
    mellan Flashback och Air2.net har inte KPNQwest 
    någon skyldighet att koppla upp sajten." 
    - Dagens Nyheter 

   FAKTA: DET FINNS ETT KONTRAKT!!!

   I medierna har VD:n för KPNQwest, Anders Öhnfeldt,
   förnekat att det finns något kontrakt. Sedan kontraktet
   visats upp för SVT:s Rapport har företaget dock valt 
   en annan strategi. Nu säger man att det finns ett 
   kontrakt, "men att det inte är juridiskt bindande" (sic).

   Fakta är att Flashback har ett treårsavtal avseende 
   bandbredd som löper till oktober 2003. Avtalet är 
   tecknat mellan Flashback och Air2Net. 
   Kontraktet är deponerat hos advokat Nils Hillert. 
   Journalister som vill studera kontraktet kan göra det
   genom att kontakta Flashback. 

   Vi måste fråga oss vad som händer ifall vi tillåter att 
   företag som KPNQwest och MCI WorldCom/UUNET tillåts 
   censurera informationen och lönsamhetsvärdera 
   yttrandefriheten. 

   Yttrandefrihetens gränser skall inte sättas av företagen,
   de sätts av medborgarna själva genom sina valda företrädare.
   Det är det som är demokrati. Om feminister, antinazister,
   rasister eller fascister vill ta politiska genvägar så 
   sällar de sig till demokratins motståndare. Då vill de 
   egentligen upphöja sina åsikter till norm utan medborgarnas
   gillande, det vill säga: de ansluter sig till diktaturen.

   MCI WorldCom/UUNET definierar exempelvis i sin policy 
   (http://www.uunet.se/acceptable.html) "material som är 
   oanständigt" som uppenbart olagligt.

   Internetleverantörer skall lika lite som Posten (se YGL
   3 kap. 10 paragrafen) vara part i frågan om huruvida 
   budskapet är lagligt eller ej. 
   Det skall en domstol avgöra.
   När det gäller tryckta medier är all form av förhandscensur
   förbjuden, vidare är det förbjudet att stoppa distribution
   av tryckta skrifter annat än efter domstolsutslag.
   Posten är skyldig att distribuera tryckta skrifter som 
   lämnas in för distribution (man är till och med i princip
   - med vissa obetydliga undantag - förbjuden att kontrollera
   vad som finns i postförsändelserna), liksom Telia inte får
   stoppa vissa telefonsamtal eller vissa telefonabonnenter 
   från att använda det allmänna telenätet.
   Ett kommunalråd i Karlskrona har nyligen begärt att Posten
   skulle stoppa postdistribution och postgiroinbetalningar
   till vissa organisationer som kommunalrådet misstycker
   till. Postens VD Lennart Grabe har förnuftigt nog tagit 
   kommunalrådet i örat och läst lagen för honom.

   Naturligtvis ska polisen stoppa brott, men brott är vad
   lagen säger är brott, och inte vad MCI WorldCom eller 
   KPNQwest ogillar. Domstolar skall döma efter lagen, inte
   efter de opinioner som trummas fram. 

   Därför måste marknaden reagera med kraft. Och marknaden -
   det är du! Därför bör du skriva en rad eller ringa och
   tala om vad du tycker. Bums!

   Var seriös och tydlig. Var inte barnslig - mailbomba
   inte! Men se till att göra din röst hörd!

   >> KPNQwest har telefonnummer 08-31 76 40. 
    E-post: info@kpnqwest.se

   >> MCI Worldcom har telefon 08-566 170 00.
    E-post: kundkontakt@worldcom.se
        hakan.redtzer@uunet.se

   Fakta är även att Flashback aldrig har dömts för någon
   olaglig verksamhet på Internet. Därmed kan innehållet
   knappast rubriceras som "olagligt", vilket MCI WorldCom
   velat göra gällande.

   Flashback vill och skall verka med Sverige som bas oavsett
   vad proppmätta marknadsdominanter har för åsikter. 
   Yttrandefriheten dikteras inte av MCI WorldCom eller 
   KPNQwest. Vi nöjer oss dock inte bara med att vara tillbaka.

   Den juridiska processen har startat.

   Efter ytterligare konsultationer med jurister återkommer vi
   med mer information.

   Tre vägar skall utvärderas:

    1. Brott mot grundlagen (YGL)

    2. Avtalsbrott

    3. Brott mot konkurrenslagen

   Flashback är och kommer alltid tillbaka !!!

   URL: http://flashback.se
   E-post: jan.axelsson@flashback.se

   ------------------------------------------------------------
   FLASHBACK : OVER 17 YEARS OF UNDERGROUND CULTURE : 1983-2000
   ------------------------------------------------------------