------------------------------------------------------------
   FNA NEWSFLASH #13              19 oktober 2000
   ------------------------------------------------------------

   MULTINATIONELLA INTERNETJÄTTAR HOTAR YTTRANDEFRIHETEN
   - REGERINGEN TITTAR PÅ

   Läs Tele1 Europes hotbrev till Telebudget:
   http://www.flashback.se/tele1.jpg

   Tydligen har Sveriges riksdag överlåtit till multinationella
   jättar att diktera villkoren för vad som får sägas på 
   Internet.
   Stillatigande ser Mona Sahlin et consortes på när KPNQwest,
   MCI WorldCom, UUNET och nu senast Tele1 Europe våldför sig
   på yttrandefriheten.

   Tidigare har Air2Net tvingats av KPNQwest att bryta avtalet
   med Flashback.
   Nu tvingas Flashback bort från nätet igen. Tele1 Europe har
   hotat att bryta sitt avtal med Telebudget med omedelbar 
   verkan om dessa inte stänger av Flashback.

   Telebudget har ståndaktigt valt att skydda yttrandefriheten
   och vägrat gå Tele1 Europes hot tillmötes.
   Flashback har dock valt att själva ta ner webbsidan för att
   inte förvärra skadan som drabbar Telebudget och dess kunder.
   Webbsidan kommer att stängas imorgon, fredag, klockan 14:30.

   Det som sägs på en teleledning och det som skickas i brev 
   har starkt skydd i svensk lagstiftning. Ingen teleoperatör
   (telemeddelande) eller trafikföretag (brev) har ansvar för
   innehållet och skall därmed ej lägga sig i vad försändelsen
   innehåller. Svensk lag reglerar detta.

   Det är dags för lagstiftaren att ta in Internet under 
   grundlagsskyddet. Kan passiviteten hos regeringen och 
   riksdag bero på ignorans eller - hemska tanke - okunnighet?

   Regering och riksdag tycks inte förstå hur viktigt det är
   för demokratin att vi inte överlåter ansvaret för vad som
   uttrycks på Internet till "affärsmässig hänsyn" 
   administrerad av vinningsbegäret hos marknaden.

   Idag är det Flashback som jagas med blåslampa, i morgon
   kanske någon annan.

   Var är alla politiker, journalister och intellektuella som
   förstår att skydda yttrandefriheten?

   Flashbacks kamp handlar inte längre om vår närvaro på
   nätet. Det handlar om yttrandefriheten!

   Under de senaste veckorna har det skrivits mycket om
   avstängningen av Flashback, men förvånansvärt få har belyst
   allvaret i det som nu sker.

   Det finns dock några undantag. Exempelvis tidningen Vision
   under rubriken "Vision vurmar", Jonas Hållén i sin krönika
   "Nätet ska inte styras av företag" i tidningen Metro:
   http://stockholm.clubmetro.com/site/news/discuss/column.phtm
   l?entry_id=12103
   Clemens Altgård belyste även detta i en mycket välskriven
   text i Sydsvenska Dagbladets nätupplaga. Tyvärr finns 
   artikeln inte upplagd på Internet, varför jag citerar en
   del av texten nedan:

   "... makthavare av olika slag försöker att begränsa
   informationsflödet. Historiskt sett skedde något liknande
   på 1700-talet. Den gången var det böcker som censurerades
   och tidningar som stoppades. I dag anser nog de flesta av 
   oss att dåtiden censurivrare hade fel och lovprisar dagens
   öppna, demokratiska offentlighet. Men hur fritt är 
   egentligen ordet i det postmoderna it-samhälle som vi alla
   förväntas bli en del av? Frågan är aktuell eftersom 
   Flashback i en veckas tid varit avstängd från Nätet. De
   flesta som läser det här känner säkerligen till vad 
   Flashback är. Men till den som inte vet det skulle man i 
   korthet kunna säga att Flashback är så mycket mer än en 
   webbsajt. Flashback utgör bland annat ett forum för
   politiska diskussioner, ofta på undergroundnivå, men också
   en rik informationskälla för den som vill veta mer om sub-
   och motkulturer eller söker efter information som de stora
   portalerna inte vill befatta sig med. Med andra ord är
   Sverigebaserade Flashback ett ypperligt exempel på hur det
   fria ordet kan försvaras med hjälp av sofistikerad 
   teknologi. Självfallet är det inte alla som gillar Jan 
   Axelssons notoriska vägran att från Flashback utesluta 
   personer eller material som brister i politisk korrekthet.
   Axelsson sätter yttrandefriheten främst och hänvisar till
   den när han skall förklara att extremister genom Flashback
   får en möjlighet att torgföra sina för flertalet motbjudande
   åsikter. Jag har inte mycket till övers för politiska 
   extremister, men anser ändå att Axelsson gör rätt som
   tycker att det fria meningsutbytet är viktigare än att göra
   censurivrarn glada."
   "Varför har KPNQwest brutit kontraktet med Flashback och
   försökt rycka undan basen för Axelssons verksamhet? Svaret
   måste vara att företagen ifråga gett efter för påtryckningar
   från organisationer och personer som till varje pris vill ha
   bort misshagliga element från Nätet. Censur, ja, men av en
   annan typ än den man vanligen tänker på. I det här fallet är
   det inte Storebror Staten som klampar in och försöker krossa
   det fria ordet. Vad vi ser här är hur "fria aktörer" på en
   fri marknad kringgår lagstiftningen och tar lagen i egna
   händer. Det är inte bra för yttrandefriheten och det är 
   sannerligen inte bra för demokratin. Det ironiska är att
   sådana handlingar framstår som ett betydligt allvarligare 
   hot mot demokratin än en aldrig så tokig och politiskt
   förvirrad hemsida."
   "Fallet Flashback har ett stort symbolvärde och handlar 
   ytterst om vem som skall avgöra vilken information som får
   finnas i den nya offentlighet som uppstått i och med 
   it-samhällets framväxt."

   Flashback kontaktade den 9 oktober advokat Nils Hillert för
   att driva rätten till yttrandefrihet vidare juridiskt. 
   Ekonomiska donationer, för att stödja Flashbacks kamp, kan
   göras till postgiro: 169 18 25-2. 

   Flashback kommer alltid tillbaka, oavsett från vilket
   land vi bedriver verksamheten från.

   Tills vidare kan jag bli kontaktad på adressen:
   flashbacksweden@hotmail.com

   To be continued ...

   Mvh.
   Jan Axelsson
   Stockholm, 19 oktober 2000

   >> För ytterligare information:

   Tele1 Europe Sverige AB
   Tel: 08-5631 0000
   E-mail: tele1@tele1europe.se

   KPNQwest Sverige
   Tel: 08-31 76 40. 
   E-post: info@kpnqwest.se

   MCI WorldCom AB/UUNET Sweden AB
   Tel: 08-566 170 00 
   E-post: kundkontakt@worldcom.se 
       hakan.redtzer@uunet.se 

   ------------------------------------------------------------
   FLASHBACK : OVER 17 YEARS OF UNDERGROUND CULTURE : 1983-2000
   ------------------------------------------------------------