Flashback Software söker efter fler duktiga talanger. Har du idéer, synpunkter eller intressanta förslag så hör av dig.


FLASHBACK SOFTWARE
BOX 26067
100 41 STOCKHOLM

Fax: 08-503 111 03
E-post: fna@flashback.se
 

PNR validator - nyttoprogram (PC)
Version 1.0. 12 Augusti, 1997. Flashback software 001

Flashback Softwares första produkt. Programmet gjordes av Brian Thorne efter en diskussion i nyhetsbrevet FNA om hur personnummer och kontrollsiffror räknas ut. Med detta program kan du enkelt verifierar kontrollsiffran i ett personnummer. Dessutom visas även en del andra uppgifter.

Ladda ner PNR validator (100 kb)


Flashback logo - typsnitt (PC/Mac)
Februari 1998. Flashback software 002

Ett typsnitt som visar Flashbacks knowledge-logo när du trycker ned F på tangentbordet. Typsnittet för Macintosh är gjort av pseudonymen 'Freece', och typsnittet för PC är gjort av pseudonymen 'Aztro'.

Ladda ner Mac version (10 kb)
Ladda ner PC version (2 kb)