Hur gör jag ifall jag vill ha ett Internetkonto hos Flashback?
Hur får man medlemskap i Flashback Community?

  Alla som prenumererar på papperstidningen Flashback får kostnadsfritt bli medlemmar i Flashback Community. Ifall du är prenumerant skickar du uppgifter om namn & adress, fem (5) förslag på önskat användarnamn (högst 8 bokstäver) samt underskrivt (viktigt) till: Flashback, Box 260 67, 100 41 Stockholm alternativt faxar dem till: 08-50 31 11 03.

  Observera att vi av juridiska orsaker inte kan lämna ut uppgifter om användarnamn & lösenord till dig via e-post, utan skickar dem hem till dig via vanlig post. Om någon av de ovan nämnda uppgifterna saknas kommer din ansökan att nekas. Du bör inte heller ansöka om medlemskap samma vecka som du betalt prenumerationsavgiften. Detta pga. att det i regel tar åtminstone en vecka innan pengarna kommit in på vårt konto (ifall du betalar på post- eller bankgiro). Undantag är ifall du skickar pengarna direkt i ett kuvert. Det går utmärkt att skicka med ansökan tillsammans med pengarna i ett kuvert.


Måste man prenumerera på papperstidningen Flashback för att kunna bli medlem i Flashback Comunity?
  Ja. Flashback Community är en bonus till Flashbacks prenumeranter.

Hur länge räcker en prenumeration?
  En prenumeration gäller för 3 utgåvor (dubbelnummer räknas som en utgåva). Flashback har ingen utgivningsplan och kommer lite då och då. Målsättningen är 1-2 nummer/år, men det senaste numret (nummer 4/5) gavs ut i juli 1997, och var det första på över 2 år. Med nuvarande utgivningstakt skulle din prenumeration räcka i mellan 3-6 år.

Jag har betalt för en prenumeration men varken fått tidning eller bekräftelse. Vad har hänt?
  Alla utgåvor av Flashback är sedan länge slutsålda. Enda möjligheten att köpa redan utgivna nummer är via postorder eller någon av Flashbacks återförsäljare. Varje prenumeration börjar alltid fr.o.m. nästa nummer. Bekräftelser på prenumerationer skickas dessvärre heller aldrig ut då detta dels skulle öka kostnaderna (vilket skulle innebär ett högre prenumerationspris) och dels är tidskrävande (tid som vi valt att prioritera till förmån för andra projekt).

Jag har skrivit och beställt ett abonnemang hos Flashback Community men inte fått någon information. Har min beställning kommit bort?
  För att kunna ansöka om medlemskap hos Flashback Community så måste du redan vara prenumerant. Detta blir du endast genom att betala in pengarna direkt till Flashback. Vi skickar aldrig ut inbetalningskort!
Jag har kontaktat Flashback ett flertal gånger via e-post men ej fått något svar.
  Flashback får i perioder mellan 600-700 brev/dygn. Detta gör det omöjligt att ens hinna besvara på en bråkdel av all e-post. Skicka jättegärna e-post till Flashback. Håll oss informerade, kom med feedback, idéer eller spontanta reaktioner. Men undvik att skicka frågor. Det finns tyvärr begränsade resurser att besvara sådan post. Det är absolut inte av ignorans som Flashback inte besvarar din e-post, utan av tidsbrist.
Har Flashback något telefonnummer eller har ni möjlighet att ringa upp?
  Flashback har inget officiellt telefonnummer. Vi ringer upp vid redaktionella ärenden.
Erbjuder Flashback Community någon support till sina Internettjänster?
  Nej. Flashback Community är tänkt att förbli en gratistjänst, och utan inkomster från tjänsten finns det begränsad möjlighet till att ge support.
Hur får man tillgång till Flashbacks ocensurerade newsserver?
Jag försöker läsa Flashbacks lokala nyhetsgrupper men nekas access.
  Du kan enbart läsa dessa nyhetsgrupper om du är uppkopplad via Flashback Communitys modempool. Ifall du försöker nå Flashbacks newsserver utifrån så kommer du att nekas access. Kolla också så att du angivit korrekt newsserver. Du skall ange news.flashback.net som newsserver i din nyhetsläsare.
Erbjuder Flashback Telnet / Unix-konton?
  Nej. Allt som ger Flashback Community tvivelaktig säkerhet är förbjudet.
  Unix-konton är dessvärre därför helt omöjligt att erbjuda.
Erbjuder Flashback ISDN?
  Ja, alla abonnemang inkluderar ISDN (dubbla kanaler).
Kan man få sin e-post vidareskickad till en annan adress?
  Nej, detta är dessvärre ur administrativ synvinkel helt omöjligt. Det är dels för tidskrävande, men eftersom det även kan missbrukas vore det dessutom tvivelaktigt ur säkerhetssynvinkel.
Får man lägga in egna CGI-script på Flashback?
  Nej. Allt som ger Flashback Community tvivelaktig säkerhet är förbjudet. Däremot lägger vi upp egna cgi-script som du kan använda. Saknar du något cgi-script så kan du även kontakta oss och berätta vilka du saknar.
Stödjer Flashback frontpage extensions?
  Nej. Allt som ger Flashback Community tvivelaktig säkerhet är förbjudet. Det finns därför heller inga planer på att stödja detta i framtiden.
Kan man byta username?
  Nej.
Hur gör man ifall man glömt sitt password?
  Om du inte hittar ditt password så är vårt råd: fortsätt leta! I värsta fall - och detta är enbart en nödlösning - kan du skriva till Flashback Community (Box 260 67, 100 41 Stockholm) och be oss skicka ett nytt password. Kuvertet skall märkas med texten "nytt password" och även innehålla ett frankerat och påskrivet kuvert med din egen adress. Glöm ej att skriva vilket "username" du har. Byte av password görs ganska sällan, och du bör vara förberedd på lång väntetid. Brev som saknar frankerat svarskuvert besvaras inte.
Har Flashback Community 020-nummer till sina modempooler?
  Nej. Flashback erbjuder enbart kostnadsfri Internetuppkoppling, inte kostnadsfri telefoni. Telefonkostnaden är dessvärre inget som Flashback kan reglera.
Kan man ha en egen domän hos Flashback?
  Nej. Alla webbsidor börjar med http://www.flashback.net/~username/.
Måste man ringa upp via Flashbacks modempooler när man skall läsa sin post alternativt lägga upp egna hemsidor?
  Ja, att skicka password över nätet innebär en säkerhetsrisk och därför nekas man att logga in på både mail- och ftp-server utifrån. Målsättningen är att erbjuda ett så säkert system som möjligt.
Hur ansluter man sig till Flashback Communitys lokala mailinglistor?
  Dessa mailinglistor är enbart till för Flashback Communitys medlemmar. Du kan enbart ansluta dig till dessa med en flashback.net-adress.
  Vill du ansluta dig till någon av dessa skickar du e-post till: flashback@flashback.se med mailinglistans namn som subject. Har du uppkoppling via någon annan ISP nekas din förfrågan.
  Ytterligare information om dessa finns på http://www.flashback.net/whorse.shtml
  Observera att väntetiden på att bli inlagd i någon av dessa listor ibland kan vara lång.
Hur gör man ifall man vill prenumerera på FNA (Flashback News Agency)?
Hur gör man ifall man vill avsluta en prenumeration på FNA?

© Flashback Media Group AB, P.O. Box 26067, 100 41 Stockholm, Sweden.
E-post: flashback@flashback.se. Fax: +46-8-503 111 03
| 980303