Elektroakustisk Musik
av
Johannes Bergmark

Verkbeskrivningar.

[Communist from Outer Space]

The imprisoned Communist from Outer Space talking to US president Eisenhower.

Communist from Outer Space

för tvåkanaligt band, micro moog, röst och levande utomjording.

Urframförd under konserten VALBAR med STUDIO 4:S MÄN OCH HANNA.

Fylkingen Valdagen, Söndag 20 september 1998

Ur konsertprogrammet:

Fylkingen var en av initiativtagarna till EMS, Elektronmusik-studion i Stockholm (numera står förkortningen för Elektro-akustisk Musik i Sverige), och har sedan dess varit hemmaplan för elektronmusik eller EAM i Stockholm.

En av traditionerna är att ge plats för debutanter som nyligen genomfört EMS tekniska och konstnärliga kurser. I detta fall var det vårens "fortsättningskurs", genomförd i EMS Studio 4, med den erkända elektronmusikern Paulina Sundin som kursledare. Kursen har avslutats med ett "gesällprov" i form av ett kort stycke där deltagarnas lärdomar uppvisas i konstnärlig frihet, om än i EAM-traditionens anda. Denna konsert var baserad på dessa stycken, men i vissa fall utvecklade i olika nya riktningar. Med undantag för Hanna Hartmans stycke "Nattvak", var alla stycken uruppföranden.

Under det kalla krigets och den värsta antikommunistiska hetsens tid kraschlandar en fredligt sinnad utomjording i världens rikaste land. Istället för att få hjälp fängslas han av den amerikanska militären som dessutom hemlighåller hans existens för allmänheten. De plågar honom med frågor som syftar till att förstärka USAs utsugarekonomi och förtryckar-apparat. Inte konstigt att han nonchalerar deras prat! När han inser deras enkelspårighet försöker han blidka dem med vissa upplysningar i hopp om att bli frisläppt. Han försöker också upplysa dem om att deras uppfattning om samhällskroppen är inskränkt och opraktisk genom att ge exempel från sitt eget liv. (Kanske överdriver han också för att reta dem.) Men istället för att tacka honom sätter de lock på dessa "utopier" som är så lika det kommunistsnack de lärt sig att bestraffa. Han förblir fängslad och hemlighållen och den amerikanska staten visar än en gång sin rasistiska och falska "demokratis" rätta ansikte.

Idag som det är val, har ni sett klisterlapparna som påminner om att vi får göra vår röst hörd ca 14 gånger i vårt liv, eller affischen "Finn Fem Fel" på godtyckligt valda valaffischer, kom ihåg att makten inte bara ligger hos parlamentet, det nationella parlamentet. Det finns andra sätt på vilka våra liv, och politikernas, styrs. Hur skulle folk se på sig själva om nationsgränserna försvann? Vad skulle folk välja att göra om de inte behövde tjäna pengar? Vad skulle folk hitta på om de inte förslavades av teknologin utan befriades av den? Hur skulle vi relatera oss till varandra om vi inte hade hierarkiska positioner eller andra privilegier att vinna? Vad skulle hända om tanken styrde istället för plikt och tvång? Vi kan lätt låta en utomjording säga sådana saker, men det är svårare att säga det själv. Har du försökt?

[Communist from Outer Space]


"Mun-mot-mun-metoden", 12-kanalsstycke:

"Mun-mot-mun-metoden" består uteslutande av obehandlade ljud gjorda av två munnar mycket nära och delvis inne i varandra. På så vis får man fram ljud som inte kunde åstadkommas av bara en mun. Klangen från den ena munnen moduleras av den andras munhåleresonans, tunga och läppar, och ibland av fingrar som sliter i kinder och hals eller naglar som klöser på tänderna. Genom att spela upp ljuden förstärkta i högtalare som omger lyssnaren på alla håll, hoppas jag att denna känner sig som om den befann sig inne i en eller fler munnar, tuggad, uppblött och slickad på, till slut kanske helt uppäten. Klarar man det, har man övervunnit döden och kan gå vidare som odödlig och övervinna alla faror och tråkigheter.

Ljuden är gjorda på EMS av Johannes Bergmark och Unn Fahlstrøm.

Detta stycke, och många andras, kunde höras i "Elektrofonen", den högtalarskulptur som är byggd för 12-kanalig EAM-lyssning utomhus.

Den stod under den sista Vattenfestivalen 6-14 augusti 1999 på Skeppsbron.


Sågnonett för 8-kanalig sågorkester och levande sågsolist, 12.12.

Uruppförande på Fylkingen 15 oktober 1999 under EAM-linjens konsert.

Den amerikanske musikern och uppfinnaren Hal Rammel introducerade mig 1987 för sågen och -90 fick vi uppleva magin av att spela såg tillsammans. Vissa av dessa upplevelser grundade sig i akustiska fenomen som då var okända för mig. I och med en annan sågduo -94 med Catherine Hennix, förklarade hon om kombinationstoner som ibland upplevs som förvirrande störningar, som om volymen är högre än den är, som om det "slår lock" för öronen. Även ensembler av andra högfrekventa ljud som sopransång eller sopransaxofoner kan framkalla effekten: summan av två frekvenser skapar en hörbar interferens, en i luften uppstående lägre ton. Hennix hade i decennier specialiserat sig på detta.

-94 spelade jag in en sågkvartett på portastudio. I Norge -97 framfördes den live med lokala sågspelare. -98 spelade jag in den utvidgad till oktett för 8 kanaler vilket borde förstärka upplevelsen av kombinationstonerna i luften. Med en sågsolist blir musiken mer levande.

Det är samma instruktioner för varje stämma. Det är bättre ju fler sågar man kan få ihop. Den börjar på ett chockerande sätt varpå följer ett "vackert" parti där solisten improviserar en kadens med fler tekniker - t.ex. flageoletter, dubbeltoner och munresonanser.


Johannes Bergmark: L'Ultima Spiaggia
- en ca 20 minuters ljuddikt läst live av och med Johannes Bergmark, med olika röstmetoder, inspelade ljudfiler och textbitar som triggas live - ibland syns de på stor bildskärm, ibland hörs de i högtalarna. Bakgrundsljuden är både konkreta och datorgenererade.

Uruppförande på Fylkingen 20 april 2000 under EAM-linjens konsert.

Denna långa dikt skrevs på en resa till Italien -98, då jag besökte min barndoms sommarhus för sista gången, där min fars målning/collage med denna titel ("Den Sista Stranden") hängde vid matbordet. Större delen av dikten består av svenska existerande ord, men deras sammansättning och förvridningar i nya hybrider har tillkommit på ett huvudsakligen musikaliskt sätt, ibland i ramsliknande former, ibland som arga utrop, romantiska förklaringar, pseudofilosofiska konstateranden eller komiska absurditeter. I konserversionen vill jag ge kraft åt några av deras många känslomässiga möjligheter, med tillägg av olika störande ljud och eftertryck åt vissa ord och fraser genom att projicera dem läsbara för publiken genom en bildskärmsprojektor. Originalskriften finns till försäljning för 20 kr.

Mer om mina ljuddikter.

Email: bergmark@flashback.net

Välkommen-sidan

Uppdaterad 20 oktober 2000.

http://www.flashback.net/~bergmark/eam.html